เมื่อผ้ากาสาวพัตร์ "ถูกกระชาก" ต่อหน้าชาวพุทธนับล้าน

Version Facebook
FB พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต 

3 ความคิดเห็น:

 1. อย่าให้เป็นเช่นนี้อีกเลยยยย
  ถึงเวลาแล้วที่...
  เรื่องส่วนตัว ให้วางอุเบกขา
  เรื่องพระศาสนา ให้เอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ
 2. อย่าให้เป็นเช่นนี้อีกเลยยยย
  ถึงเวลาแล้วที่...
  เรื่องส่วนตัว ให้วางอุเบกขา
  เรื่องพระศาสนา ให้เอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ
 3. อย่าให้เป็นเช่นนี้อีกเลยยยย
  ถึงเวลาแล้วที่...
  เรื่องส่วนตัว ให้วางอุเบกขา
  เรื่องพระศาสนา ให้เอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น...