สวดธัมมจักฯหน้าเจดีย์สำคัญเกินกว่ามนุษย์จะรู้ได้

ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้น??


ก็เพราะประสาทสัมผัสของมนุษย์นั้นมีข้อจำกัดทั้งตา หู จมูก ลิ้น กาย
 ไม่อาจรับรู้ความจริงทั้งหมดได้ เพราะความจริงบางอย่างไม่อาจรับรู้ได้ ด้วยกายมนุษย์ครับ


หลวงพ่อของเราจึงพูดได้แค่ว่า ถ้าจำอะไรไม่ได้ ก็ให้จำแค่ว่า สำคัญมาก สำคัญมาก สำคัญมากพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์(พระมหาธรรมกายเจดีย์)แอดมินรู้มาว่า เทวดาทุกชั้นฟ้าลงมาสวดกันไม่ขาดสายตลอด 24 ชมเช่นเดียวกัน
พวกเราเป็นเพียงปถุชน ไม่มีดวงตาเห็นธรรม
ยังไม่อาจมองเห็นความสำคัญได้ทั้งหมด แต่ พญามาร เขารู้ครับว่า สำคัญขนาดไหน !!
ถ้าเปรียบเทียบ ก็ถึงตาสำคัญขั้น เ ท หมดหน้าตักกันเลยทีเดียว
หรือจะเปรียบเทียบง่ายๆอีก คือ


ช่วงเวลาที่เจ้าชายสิทธัตถะ นั่งสมาธิ เป็นช่วงที่สำคัญ
แต่ไม่สำคัญเท่า
ตอนนั่งสมาธิใต้ต้นโพธิ์ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
เพราะการนั่งสมาธิ ณ ที่นั่น ณ ช่วงเวลานั้น สำคัญมาก สำคัญมาก สำคัญมาก


ไม่ต่างอะไรกับการมาสวดธัมมจักฯ ที่หน้าเจดีย์ในช่วงเวลานี้ครับ
ที่หลวงพ่อบอกว่า สำคัญมาก สำคัญมาก สำคัญมาก


แอดมินคงพูดอะไรไม่ได้มากครับ เพราะคนไม่เข้าใจ คนจับผิดมีเยอะครับ
ฝากไว้แค่ว่า อย่าให้อะไรสำคัญกว่า  ชมหน้าเจดีย์เลยครับ

ปล. อย่าลืมสวดให้ถูกหลักวิชชาครับ สวดด้วยอารมณ์สบาย ตามที่หลวงพ่อบอกนะครับ
เพราะสายบุญและผังสำเร็จของพระนิพพานและมหาปูชนียาจารย์
 จะเชื่อมกับศูนย์กลางกายของเราอยู๋ตลอดเวลา
ถ้าอารมณ์สบาย ก็เหมือนภาชนะอย่างดีในการรองรับสายบุญและผังสำเร็จครับอนุโมธนาบุญร่วมกันครับ
...

ผมรู้มาว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปรารถนาพุทธภูมิ
คือ ปรารถนาที่จะเข้านิพพานโดยนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นสู่ฝั่งพระนิพพานไปด้วย
ใครก็ตามที่มีความคิดนี้ จะถูกขนานนามว่า พระโพธิสัตว์ทันทีพระโพธิสัตว์ คือ ใครก็ตามที่มีเป้าหมายที่อยากจะพาตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ 3 เพราะการเกิดแก่เจ็บตาย
และความทุกข์ต่างๆย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะกฎแห่งกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้
ทุกๆการกระทำจะดีหรือชั่ว จะย้อนกลับมาส่งผลตอชะตาชีวิตของเรา


กฎแห่งกรรมนี้เองที่ทำให้ ทุกๆชีวิตในโลกเกิดมามีความแตกต่างกันตั้งแต่เกิด
ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือโอกาสต่างๆในชีวิต บางอย่างก็เหมือน ถูกลิขิตเอาไว้แล้ว
อันเกิดจากผลแห่งการกระทำในชาติก่อนๆของตัวเราเอง
หาได้มีใครมากำหนดให้เรา แต่เป็นเพราะเราใช้ชีวิตผิดพลาดตามกฎแห่งกรรม
โดยที่เราไม่รู้มาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่า กฎแห่งกรรมนี้ย่อมส่งผลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดา
ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด ล้วนตกอยู่ในกฎแห่งธรรมชาติเดียวกัน คือ กฎแห่งกรรม
ความน่ากลัวของการเกิดอยู่ในภพ ยังมีอีกคือ หลังจากเราตายไปแล้ว
ใครใจใสจะได้ไปอยู่สุขติโลกสวรรค์
ใครใจหมอง(อันเกิดจากทำผิดศีล 5 เรื่อยๆ) ก็ต้องไปรับโทษทัณฑ์ในนรกภูมิ อันยาวนาน กว่าจะหมดกรรม


พระโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิด คิดจะออกจากคุก คือ ภพ 3 นี้ให้ได้ และเมื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้แล้วจะไม่ไปเพียงลำพัง
จะนำพามหาชนทั้งหลายให้ข้ามพ้นไปด้วย ด้วยความคิดพื้นฐานที่ว่า
จักมีประโยชน์อะไรที่จะเข้านิพพานเพียงลำพัง


พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง 10 อย่าง ให้เต็มปี่ยมบริบูรณ์
และจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
คือต้องใช้เวลานับภพนับชาติไม่ถ้วนในการสั่งสมบารมีทั้ง 10 อย่างนั่นเอง
ถึงจะได้เกิดมาเป็นเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ออกบวช นั่งสมาธิใต้ต้นโพธิ์
และตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบันของเรา
ปล.การบำเพ็ญบารมีคือ การสั่งสมบุญอย่างยิ่งยวดโดยบางครั้งก็ถึงกับเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว

ปล.อีกครั้ง บารมี 10 อย่าง  มี 1.ทานบารมี 2.ศีลบารมี 3.เนกขัมมบารมี
4.ปัญญาบารมี 5.วิริยบารมี 6.ขันติบารมี   7.สัจจบารมี
8.อธิษฐานบารมี 9.เมตตาบารมี 10.อุเบกขาบารมี

ด้วยบุญกุศลในการเผยแผ่ธรรมนี้ ขออุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า แอดมินเพจพิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต
..อนุภาพแห่งการสวดธัมมจักฯ
ตอน ครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุข เพราะสวดธัมมจักฯ กัลฯจุณพล นันทจิรวัฒน์ หรือลุงพล อายุ๕๖ปี เป็นชาวโคราช อ.โชคชัย มีอาชีพเป็นเกษตกร ปลูกพืชล้มลุก ฐานะปานกลางแต่มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างบารมี
จุดเริ่มต้น
>O<แต่ก่อน ลุงกินเหล้าบ่อย มีช่วงพรรษา มีคนเลิกเหล้าช่วงเข้าพรรษาได้ ลุงก็ลองเลิกดูบ้าง และก็สามารถเลิกได้ หลังจากนั้น ลุงได้อ่านหนังสือธรรมะ สายหลวงปูชา และได้ปฎิบัติ จนเห็นผมการปฎิบัติธรรมที่ดี จึงหันหน้ามุ้งสู่ทางธรรม เข้าวัดถือศีลทุกวันพระและเลิกเหล้าได้อย่าง้อย่างเด็ิดขาด

^_^ลุงพลได้เข้าวัดพระธรรมกายได้อย่างจริงจัง โดยมีกัลยาณมิตรจากวัดพระธรรมกาย ได้ไปชักชวนให้ลูกชายของลุงมาบวช ช่วงภาคฤดูร้อน ลุงพลเคยได้ยินข่าววัด จึงรู้สึกว่า อยากมาพิสูจน์เหมือนกัน ในสิ่งที่เขาว่า มันจะเป็นจริงไหม พอได้มาวัด ลุงประทับใจวัดมาก พอยิ่งได้ฟังธรรมะ ก็ซาบซึ้ง ในมโปนิธานของมหาปูชนียาจารย์ จากนั้นก็เริ่มชักชวนครอบครัวมาเข้าวัด จนเป็นครอบครัวธรรมกาย ลุงพลปฎิบัติจนเกิดผลแก่ตัว รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดี จึงอยากจะชักชวนผู้อื่นมาวัดด้วย จึงได้เป็นผู้นำบุญ ชักชวนคนมาวัดเป็นประจำ ทุกงานบุญใหญ่จะชวนได้เป็นบัส แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะมารถตู้กัน ตั่งแต่ปี 48 ก็ทำต่อเนื่องมา 10 ปีกว่าแล้ว


T_Tแม้ชีวิตของลุงพล จะมีความลำบาก แต่ลุงก็ไม่เคยย้อท้อ ทำบุญทุกบุญที่หลวงพ่อ หลองพ่อว่าอย่างไร ก็่ว่าตามกัน ในช่วงที่วัดมีวิกฤต ลุงก็ชวนคนมาช่ายวัดตลอด ไม่ว่าจะเป็นสมัยที่นำ้ท่วม หรือมาอยู่วัดเพื่อปกป้องหลวงพ่อ ลุงพลก็ไม่เว้น


^O^จนมาถึงที่หลวงพ่อท่านมีนโยบาย สวดธัมมจักฯ ที่มหาธรรมกายเจดีย์หนึ่งล้านจบ ลุงพลก็ไม่ลังเลอะไร ทุกครั้งที่หลวงพ่อมีบุญอะไรมาให้ ลุงพลจะรีบทำทันที เพราะลุงพลถือคติที่ว่า ลูกหลวงพ่อ ว่าอย่างไร ว่าตามกัน ถ้าเป็นงานหลวงพ่อ ทำทันที

(^0^)ทุกครั้งที่มาสวดธัมมจักฯ ลุงพล จะทำตามหลักวิชชาที่หลวงพ่อให้ไว้ คือสวดด้วยความปลื้มใจทุกครั้ง สวดไปก็ปลื้มไป ใจมุ่งมั่นอยู่กับครูบาอาจารย์ ลุงจะถนอมเสียงเพื่อให้มีเสียงสวดได้ทุกรอบ ถึงแม้บางช่วงลุงจะหลับบ้าง แต่พอฟื้นมา ลุงก็สวดต่อ สวดแล้วใจสบาย มีความสุข ชีวิตดีขึ้น ครอบครัวมีความสุข จะทำมาค้าขายก็สำเร็จง่ายขึ้น และอยากที่จะสวดให้มากๆขึ้นอีก...

^/\^ลุงเริ่มสวดตั่งแต่ตอนตี๕ สวดไปเรื่อยๆถึง ๔ ทุ่ม โดยจะยึดหลังวิชชาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยท่านให้ไว้คือ สวดไปเรื่อยๆ สวดด้วยความปลื้ม ลุงจะถนอมเสียง เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งได้เกือบ 60 รอบ สิ่งที่ได้ คือมีความสุขใจทุกครั้งที่สวด ครอบครัวมีความสุข ไม่มีปัญหาอะไร ปลื้มใจที่ชวนคนมาสวดด้วย ครั้งละ10กว่าคน เหมือนเป็นการได้ช่วยหลวงพ่อ


^O^/\จากคนที่กินเหล้า เมาทุกวัน หันหน้าเข้าวัด เลิกเหล้าอย่างเด็ดขาด ตลอดระยะเวลา 10 ปี ไม่เคยตกบุญเลยแม้นแต่เพียงบุญเดียว ทำหน้าที่ให้กับครอบครัวและยังทำหน้าที่ เป็นผู้นำบุญ ยอดกัลยาณมิตร ชักชวนผู้มีบุญมาวัดโดยตลอด...

"ธัมมจักฯ เบเนลักซ์ พิทักษ์ศาสน์"

ตอนที่ 2 รักการสวดธัมมจักฯทุกขณะจิต


ตอนที่ 1 จุดเริ่มต้นที่เป็นอมตะ นิรันดร์กาลในบุญ
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/10/benelux-dhammajak-1.html?spref=fb///-->ในทุกๆวัน จะมีกลุ่มกัลยาณมิตร จะค่อนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารับบุญทำภัตตาหารเช้า-เพลทุกวัน หลังจากที่ถวายภัตตาหารกันเสร็จแล้วก็จะชักชวนกันไปสวดธัมมจักรฯก่อน แล้วจึงมารับประทานอาหารกัน เป็นประจำทุกวันไม่เคยขาด//... ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙


///-->สาธุชนบางท่านที่ไม่เคยสวดก็สวดได้ขึ้นปากคล่องใจ ถึงกับร้องสุขกันเลยที่เดียว อย่างเช่น กัลฯนารี มิ่งขวัญ คุณป้าหัวใจยอดนักสร้างบารมี แม้สังขารไม่เป็นอำนวยแต่หัวใจเกินร้อย คุณป้ามีปัญหาเรื่องเข่านั่งนานไม่ได้ แต่ทุกครั้งที่สวดธัมมจักฯ จะนั่งสวด และหลังจากสวดธัมมจักฯไปเรื่อยๆทุกวัน รู้สึกร่างกายเบาสบาย ไม่รู้สึกเจ็บปวด ขณะสวดธัมมจักฯน้ำตาเย็นก็ไหลออกมาเพราะความสุขใจที่สวดเหมือนได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า//... 


๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙
///-->อีกท่านหนึ่งคือ กัลฯปิยวรรรณ ญาณศิริ เป็นผู้นำบุญ ค่อยประสานงาน ส่งธรรมะ ชักชวนให้ลูกพระธัมฯทุกท่านได้สวดธัมมจักรฯ เพื่อเป็นบุญและเกาะป้องกันตนเอง ถึงแม้พี่เขาอยู่ไกลถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ใจรักบุญไม่เคยขาดการสวดมนต์นั่งสมาธิเลย และเมื่อสวดธัมมจักรฯทุกๆวัน จนมีผลเป็นประจักษณ์แก่ตนเอง ดังนี้ “สวดแล้วใจสบาย นั่งสมาธิ นิ่งเร็ว หลับสบาย รู้ตัวตื่นขึ้นมา ปากก็สวดมนต์ จิตนึกถึงแต่พระมหาธรรมเจดีย์หรือหลุดไปตัวหนังสือบทสวดธัมมจักฯ พูดอะไรกับใครก็ง่าย บางอย่างบอกไม่ถูกนะคะ อธิษฐานจิตอะไรเห็นผลเร็วมาก"//...  ๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙>>ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค์<<ด้วยใจรักบุญและเอาบุญเป็นที่ตั้ง
///-->ด้วยหัวใจมี่ไร้ข้อแม้และเงื่อนไขของกัลฯอรทัย พลทองมาก ผู้นำบุญ ประเทศลักซัมเบริ์ก ที่ได้ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชักชวนเพื่อนๆคนไทยในประเทศลักซัมเบริ์กมาสวดธัมมจักฯและทำบุญที่บ้านของตนเอง เกือบทุกเดือน


///-->แม้บ้านกัลฯอรทัย จะอยู่ห่างวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ เกือบ 300 km ด้วยหวังว่า บุญเป็นสิ่งเดียวที่จะรักษาและคุ้มครองเรา เมื่อเราอยู่ต่างแดน อันไม่ใช่แผ่นดินแห่งพระพุทธศาสนา แม้อยู่ห่างไกล แต่ก็สามารถสร้างบุญใหญ่ได้เสมอ ด้วยดวงใจที่รักในการสั่งสมบุญ เมื่อมีบุญใหญ่ เช่นงานบุญบูชาข้าวพระ วันคุ้มครองโลก เป็นต้นหรือว่างจากการทำงานแล้ว จะขับรถส่วนตัวมาคนเดียว โดยใช้เวลาเดินทางมา 3-4 ชั่วโมง เพื่อมารับบุญที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์แห่งนี้... 

>>>>ท้ายที่สุด แต่ยังไม่หยุดสร้างความดี ขอเรียนเชิญชาวพุทธทั่วโลกมาร่วมสวดธัมมจักฯ เพื่อเป็นบุญใหญ่ให้กับตนเอง และเกาะแก้วกำบังรักษาตนเองและพระพุทธศาสนาให้อยู่คงเป็นศาสนาประจำโลก....
๙๙๙๙๙๙๙๙๙๙


ความสำคัญของการสวดธัมมจักฯ
ตอนที่ 1 สถานการณ์แบบนี้ ชาวพุทธควรทำอย่างไร
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/09/dhammajak1.html
ตอนที่ 2 ความสำคัญของบทสวดธัมมจักรกัปปวัตรสูตร
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/09/Dhammajak2.html
ศึกษารายละเอียดกิจกรรม ติดต่อสอบถามและบันทึกยอดสวดธัมมจักฯ ได้ที่เว็บนี้เว็บเดียว
www.kawga24nor.blogspot.com
line id : @kawga24nor
facebook : kawga24nor

ติดตามพวกเราได้ที่
Facebook พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต
https://www.facebook.com/protectpapa/
ธัมมจักฯ เบเนลักซ์ พิทักษ์ศาสน์

ตอนที่ 1  จุดเริ่มต้นที่เป็นอมตะ นิรันดร์กาลในบุญเบเนลักซ์ (Bénélux) เป็นกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ของสามประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศเบลเยียม BElgium เนเธอร์แลนด์ NEtherlands และลักเซมเบิร์ก LUXembourg โดยการนำเอาพยางค์หน้าชื่อของแต่ละประเทศดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อและยังเป็นกลุ่มผู้ริเริ่มในการก่อตั้งสหภาพยุโรป...

จุดเริ่มต้นที่เป็นอมตะ นิรันดร์กาลในบุญ...

>>>>เช่นเดียวกัน หากเอ่ยถึงชื่อนี้ กลุ่มธัมมจักฯ เบเนลักซ์ พิทักษ์ศาสน์ ลูกพระธัมฯทั่วโลก อยากทราบว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกลุ่ม “ธัมมจักฯ เบเนลักซ์ พิทักษ์ศาสน์”ครับ... ///-->กลุ่ม ธัมมจักฯ เบเนลักซ์  พิทักษ์ศาสน์ ก็คือ ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลยียม ซึ่งเป็นวัดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายในทวีปยุโรป 


///-->โดยประเทศเบลเยียมถือเป็นประเทศแรกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ได้ส่งหมู่คณะชุดบุกเบิก ขึ้นที่เมือง อีปเป้อร์ (Ieper) ประเทศเบลเยียม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้กว่า 19 ปี//...///-->กว่า 19 ปีที่ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียมได้ร่วมบุกเบิกและรักษาวัด รักษาพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินนี้ เกาะเกี่ยวบุญต่างๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ มีดำริมาเป็นโครงการต่างๆมาให้ลูกๆทั่วโลกได้มีโอกาสสั่งสมบุญ//...

///-->ดังเช่น โครงการสวดธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร 4 ล้านจบ ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลยียมหรือกลุ่ม “ธัมมจักฯ เบเนลักซ์ พิทักษ์ศาสน์”ก็พร้อมใจชักชวนกันมาสวดธัมมจักฯทั้งที่วัดและบ้านกัลยาณมิตร ใครสะดวกที่ใหนก็สามารถมาสวดธัมมจักฯได้ตลอดจนสามารถครองแชมป์การสวดธัมมจักรฯ ถึง สอง สมัย และยังคงติด TOP TEN ตลอดมาอีกด้วย//...

โปรดติดตาม ตอนที่ 2 Coming Soon..


ความสำคัญของการสวดธัมมจักฯ
ตอนที่ 1 สถานการณ์แบบนี้ ชาวพุทธควรทำอย่างไร
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/09/dhammajak1.html
ตอนที่ 2 ความสำคัญของบทสวดธัมมจักรกัปปวัตรสูตร
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/09/Dhammajak2.html
ศึกษารายละเอียดกิจกรรม ติดต่อสอบถามและบันทึกยอดสวดธัมมจักฯ ได้ที่เว็บนี้เว็บเดียว
www.kawga24nor.blogspot.com
line id : @kawga24nor
facebook : kawga24nor
ติดตามพวกเราได้ที่
Facebook พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต
https://www.facebook.com/protectpapa/