การสวดธัมมจักฯ
ตอนที่ 2 ความสำคัญของบทสวดธัมมจักรกัปปวัตรสูตรตอนที่ 1 
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/09/dhammajak1.html


ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นปฐมเทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสธัมมจักกัปปวัตนสูตรอยู่นั้น ผู้มีดวงตาเห็นธรรมก็ได้เกิดขึ้น นั่นก็คือท่านโกณฑัญญะ นับเป็นพระสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาวันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนอาสาฬหะหรือเดือน ๘ เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ บังเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรก คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ครบบริบูรณ์


>>>>การสวดมนต์ เป็นการชำระจิตใจของเรา ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ ระหว่างที่เราสวดมต์ไปนั้น ใจเราจะถูกกลั่นด้วยเสียงแห่งพระธรรม ปากที่เราเปล่งเสียงสวดมนต์ออกไป ก็จะเป็นปากที่เป็นมงคล พูดไปก็จะเป็นคำพูดที่มีปิยวาจา หูที่ได้ยิน ก็จะได้ยินเสียงที่เป็นมงคลและจะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องที่ดีงาม ทั้งเนื้อทั้งตัวของเราจะเกิดมหาสิริมงคล 


บุญจะเกิดขึ้นกับตัวเรา สิ่งที่ไม่ดีจะถูกกลั่นแก้ไป กาย วาจา จะมีความบริสุทธิ์  จิตใจจะแจ่มใสเบิกบานตลอดเวลา ชีวิตมีแต่สิ่งที่ดีๆและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ...


>>>>บทสวดธัมจักฯนั้น มีความสำคัญมาก ซึ่งพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย ได้กล่าวถึง "ความสำคัญของการสวดธัมมจักฯ" ไว้ว่า...
>>>>พระครูปลัดสุวิทย์ สุวิชชาโภ ได้ขยายความ บทธัมมจักฯ ว่ามีความสำคัญอย่างไร ในหัวข้อ"กุญแจสำคัญ ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร"
ไว้ว่า...
///เพราะฉะนั้น เราต้องหมั่นสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ด้วยจิตที่เลื่อมใสในทุกๆวัน และเวลาสวดมนต์ ให้เราสวดด้วยใจที่ชุ่มชื่นเบิกบาน กระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์ จะแผ่ขยายอออกไป สิ่งดีๆ จะบังเกิดขึ้น และอานิสงส์นั้นไม่มีประมาณ ให้สวดอย่างถูกหลักวิชชา สวดมนต์แล้วเห็นธรรม มีธรรมะภายในที่สว่าไสวอยู่ตลอดเวลา...

>>>จะเห็นว่า บทธัมมจักฯนั้น มีความสำคัญมาก ยิ่งพวกเราได้มาสวด จะดีกับทั้งตัวเราเองและยังเเป็นการช่วย ขจัดภัยพาลให้พระพุทธศาสนา เหมือนปรมาณูแห่งความดี และเรายังเห็นได้ชัดเลยว่า ตั้งแต่พวกเราเริ่มสวดธัมมจักฯกันมานั้น สถาณการณ์ต่างๆ ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ เป็นสัญญาณที่ดีให้กับพระพุทธศาสนา..>>>>กงล้อแห่งธัมมจักฯ ได้ขับเคลื่อนมาเกินครึ่งทางแล้วคือที่2ล้านจบ และก้าวสู่ล้านที่ 3 ในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ และทะลุเป้า ชิตังเมที่ 4 ล้านจบอย่างแน่นอน ที่ผ่านมา ใครที่ยังไม่ได้เริ่มหรือยังรู้สึกว่า เรายังทำไม่เต็มที่ ครั้งนี้ จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ทำอย่างเต็มที่และทำอย่างถูกหลักวิชชา บุญใหญ่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา...


ศึกษารายละเอียดกิจกรรม ติดต่อสอบถามและบันทึกยอดสวดธัมมจักฯ ได้ที่เว็บนี้เว็บเดียว
www.kawga24nor.blogspot.com
line id : @kawga24nor
facebook : kawga24norติดตามพวกเราได้ที่
Facebook พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต
https://www.facebook.com/protectpapa/

1 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น...