เรามาทบทวนการบ้าน ๑๐ ข้อ ของคุณครูไม่ใหญ่กันนะครับ


1.นำบุญไปฝากคนที่บ้าน
นำ บุญไปฝากคนที่บ้าน หมายถึง การเดินทางกลับบ้านด้วยความสดชื่น ด้วยจิตใจสดใสมีพลัง เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา และความเข้าใจถึงสภาวะในบ้านของตน คนใกล้ชิด อย่างพอคาดคะเนได้ว่าในแต่ละวันจะต้องกลับไปพบกับอะไร ทำให้เกิดภาวะเตรียมตัว เตรียมใจ ห่อหุ้มตนไว้ด้วย สภาวธรรมที่ตนเข้าถึง หรือด้วยอารมณ์สดใสแช่มชื่น อย่างพร้อมที่จะพบกับทุกสิ่งบนพื้นฐานแห่งเมตตาธรรมของตน2. จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรม ทั้ง นี้เพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องในเรื่องของการปฏิบัติ การจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวน ธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งทบทวนยิ่งรู้แจ้ง ยิ่งเกิดบุญ ครั้นเมื่อกลับมาอ่านในตอนเช้า หรือวันต่อไปจะทำให้ธรรมะของเราต่อเนื่องและลุ่มลึก เป็นข้อดีอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดพัฒนาในการปฏิบัติธรรม ทำให้ปรับตนได้ จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงทำให้ธรรมะดี อย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอย หรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิม
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่ 1 และข้อที่ 2 >>>http://goo.gl/xip6Qu


3. ก่อนนอนนึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมด หมาย ถึง ทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอน หรือก่อนเข้านอน หรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวัน ตลอดสัปดาห์ ตลอดเดือน ตลอดปี โดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดปีติ จากนั้นความปีตินั้นก็จะทำหน้าที่ดึงดูดบุญหรือความดีอื่น ๆ โดยอัตโนมัติ หรือทำให้นึกได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดความรู้สึกภูมิใจ ปีติใจ ชื่นใจในตนเอง
4.หลับในอู่แห่งทะเลบุญ 
หมาย ถึง การฝึกให้หลับอย่างมีสติ หลับไปในห้วงของความสว่าง ในห้วงของความสงบ หรือหลับไปในปีติหลังจากที่นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่ 3 และข้อที่ 4 >>>http://goo.gl/dWdZN3


5.ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญ หมายความว่าให้ตื่นในความสว่างไสว ตื่นอย่างสดใส ตื่นอย่างอารมณ์ดี ตื่นอย่างมีสติเตือนตนถึงความดีที่ได้ทำมา
เพื่อเช้าวันใหม่ ชีวิตใหม่จะได้ดีกว่าชีวิตเดิมเมื่อวานนี้ เพื่อการทำงาน ทำความดีได้เต็มที่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิม
6.เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ 1 นาที 

ใน 1 นาทีให้นึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้น ตายแน่ ตายแน่
หมาย ความว่า ทันทีที่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นในเช้าวันใหม่ สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือ องค์พระ สัก 1 นาที และใน 1 นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก 1 วัน แล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุข อันตัวเรานั้นตายแน่ ตายแน่

ทันที ที่ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญได้ย่อมปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดต่อไปในวันนั้น ซึงไม่มีของขวัญสิ่งใดจะมีค่าเท่ากับการให้ "องค์พระ" กับตัวเอง เพราะองค์พระธรรมกาย คือสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์พูนสุขและปลอดภัย สัญลักษณ์แห่งเป้าหมายในการเกิดมา รวมทั้งสัญลักษณ์ของวิธีต่อสู้ที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทาง

และด้วย อำนาจแห่งองค์พระท่ามกลางอู่แห่งทะเลบุญของเรานั้น ย่อมมีอำนาจเป็นกระแสแห่งเมตตาธรรมที่เราจะแผ่ออกไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้ง หลายผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย กับเราในห้วงสังสารวัฏนี้ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังเป็นการขอบพระคุณบุญ ขอบพระคุณองค์พระธรรมกายผู้ดูแลรักษาหนทางสายกลางหนทางแห่งทะเลบุญที่ช่วย รักษาชีวิต รักษาลมหายใจไว้ให้เรา ในขณะที่เราหลับสนิทไปในยามค่ำคืน

อีกทั้ง องค์พระธรรมกาย ยังเป็นเสมือนผู้คอยเตือนว่า ตราบใดที่เรายังไม่เป็นพระอรหันต์ ยังไม่ไปพระนิพพาน เราย่อมเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวิสัยแห่งวัฏสงสาร คือเมื่อเกิดแล้ว ย่อมต้องตายในวันใดวันหนึ่งข้างหน้า ซึ่งมีผลทำให้เราไม่ประมาท มีความคิดที่จะทำดีในชีวิตวันนี้ ชีวิตเฉพาะหน้า เพราะวันข้างหน้านั้นเสี่ยงภัย เนื่องจากเรานี้ตายแน่ ๆ โดยไม่มีโอกาสทราบล่วงหน้าว่าวันไหน

การรำลึกถึงองค์พระธรรมกาย นั้นคือการประกันว่าวันใหม่นี้พระจะคุ้มครอง พระจะนำทางและพระจำนำสิ่งที่ดีมาให้ ชีวิตวันใหม่นี้ย่อมปลอดภัยแน่นอน เพราะพระท่านมานำทางให้ ท่านย่อมทำให้สิ่งร้ายๆ ถอยไกลออกไปด้วยอำนาจแห่งธรรมบารมี
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อที่ 5 และข้อที่ 6 >>> http://goo.gl/OWSdfc

7.ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระ องค์พระอยู่ในตัวเรา ตัวเราเป็นองค์พระ องค์พระเป็นตัวเรา
หมาย ความถึง การทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระ ใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อชีวิตจะอยู่ในความปลอดภัย ร่างกายจะได้แข็งแรง เพราะการที่ใจอยู่กับพระ กระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

การที่เราอยู่ในองค์พระ นั้นแสดงว่าร่างกายของเราอยู่ในพิทักษ์ของท่าน อยู่ในกระแสของพระนิพพานย่อมสดใส ปลอดภัยและแข็งแรง เพราะพระนิพพานนั้นอยู่เหนือภาวะเกิด แก่ เจ็บ ตาย การกระทำเช่นนี้อย่างน้อยก็มีผลให้เราสดใส แข็งแรง หรืออายุยืนขึ้นกว่าควร

การที่ใจเราผูกพันอยู่กับองค์พระย่อมทำให้เราไม่เผลอกระทำการอันไม่ควร หรือด้วยความรู้สึกว่าเราเป็นองค์พระนี่แหละที่จะป้องกันเราพ้นภัย พ้นการประพฤติในสิ่งที่เป็นภัยทั้งกับตนเองและคนอื่นรวมทั้งพระท่านจะดึง ดูดกระแสที่เหมือน ๆ กันกับองค์ท่าน คือ "ความดีงาม" ให้ไหลมาสู่กายและใจของผู้ที่มีจิตผูกพันกับท่านอยู่เป็นนิตย์

ชีวิตของผู้ประพฤติเช่นนี้ จึงมีแต่จะปลอดภัย สดใส เจริญก้าวหน้า และอุดมสมบูรณ์

8.ทุก 1 ชั่วโมง ขอ 1 นาที เพื่อหยุดใจ นึกถึงดวง องค์พระ หรือทำใจนิ่งๆ ว่างๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7
หมาย ความว่า วันทั้งวันที่ไม่ใช่เวลานอนเราจะได้ใกล้ชิดกับพระจริง ๆ ใกล้ชิดกับธรรมะเราเข้าถึงจริง ๆ เพราะในข้อที่ 7 นั้น เป็นการทำได้โดยโครงสร้าง เหมือนการวางตัวไว้ในกรอบเพื่อความไม่ประมาทแต่สำหรับข้อที่ 8 นี้ ถือเป็นการทำให้ละเอียดลงไปอีกขั้นตอนหนึ่ง

เพื่อเป็นการยืนยันว่าในแต่ ละชั่วโมงเรามีบุญหล่อเลี้ยงแน่ๆ และในทุก ๆ ชั่วโมงใจของเรา ชีวิตของเรามีโอกาสเข้าไปต่อเนื่องกับพระนิพพาน ชีวิตในหนึ่งวันทำงานมีบุญของพระนิพพานมาหล่อเลี้ยงตลอดเวลา การทำเช่นนี้ย่อมทำให้นอกจากบุญจะไหลอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นการเพิ่มบุญ ในแต่ละชั่วโมงอีกด้วย
เพราะการมีชีวิต ทำงาน หรืออยู่กับสิ่งดี ๆไป 1 ชั่วโมงนั้น คือ "การใช้บุญ" ไปแล้ว ดังนั้นการนึกถึงองค์พระทุกหนึ่งชั่วโมงจึงเป็นการประกันว่าบุญที่ใช้ไปนั้น "เราได้หามาทดแทน" หรือหากหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านไปเป็นการสร้างความดี การทำเช่นนี้เท่ากับเป็นการทำให้บุญยิ่งทับทวีมากมาย

9.ทุก กิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน ไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้า อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร ล้างจาน กวาดบ้าน ออกกำลังกาย ขับรถ ทำงาน ให้นึกถึงดวง หรือองค์พระไปด้วย 
หมาย ถึงการทำใจให้จดจ่ออยู่กับธรรมะ อยู่กับศูนย์กลางกาย โดยไม่ต้องเลือกเวลา กิจกรรม หรือสถานที่ ซึ่งบางทีอาจนึกถึงดวง บางครั้งเป็นองค์พระ สลับไปมาก็ไม่เป็นไร จุดมุ่งหมายเพื่อให้ใจจดจ่ออยู่กับธรรมะ กับศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ของตน
การทำการบ้านข้อนี้จะมีผลทำให้ไม่ไป วุ่นวายกับเรื่องที่ไม่ใช่ธุระของตน ทำให้ลดการเกิดวิบาก ลดการกระทำที่อาจทำให้เกิดบาปขึ้นได้ ตรงกันข้ามกลับทำให้บุญไหลมาเทมา ธรรมะสุกใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงาน


10.สร้างบรรยากาศให้ดี สดชื่น ด้วยรอยยิ้ม และปิยวาจา หมายความถึงการสร้างสรรค์อารมณ์ที่ดี อารมณ์งดงาม ความสุนทรีให้เกิดในชีวิตและในบรรยากาศโดยรอบ"รอย ยิ้ม" เคยเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เรียกว่า ยิ้มสยาม แต่นับวันรอยยิ้มของคนไทยเริ่มจางหายไปทุกที ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งสภาวะมลพิษทำให้คนไทยเกิดความเครียดในชีวิต หน้าที่การงาน ครอบครัว ทำให้ไม่มีอารมณ์ยิ้มเหมือนแต่ก่อน เมื่อยิ้มยากขึ้น คำพูดที่ออกมาก็กระด้าง ไม่ไพเราะ หรืออาจจะหยาบคาย ส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบยิ่งตึงเครียด และเกิดการกระทบกระทั่งกัน ดังนั้นจึงต้องฝึกสร้างบรรยากาศด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาโดยเริ่มที่ตัวเรา เมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไป คนอื่นก็จะรู้สึกดีและส่งตอบกลับมาผลก็คือเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจเราดี ยิ่งขึ้น นุ่มนวลยิ่งขึ้น

-------------------------------------------------
ขอเชิญชวนชาวพุทธทุกท่านสวดธัมมจักฯ
และบันทึกผลสวดมนต์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
www.dhammajak1m.org
-------------------------------------------------
แอดมินเชิญสมาชิกทุกๆคน สวดธัมมจักฯและ แผ่เมตตาก่อนนอน


บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจ้าล้านพระองค์


โอวาทนำนั่งสมาธิ แผ่เมตตาก่อนนอน 
https://youtu.be/l7_yUJvYkvw
หรือ
บทแผ่เมตตา อัปปมัญญา
https://youtu.be/N-LMotMHrVE

การแผ่เมตตาจะทำให้เราเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดา ภัยพาลต่างๆและ ศาสตราวุธต่างๆ ทำอันตรายไม่ได้
เมื่อนั่งสมาธิใจจะรวมง่าย เข้าถึงสมาธิได้เร็ว
เหมือนดั่งเรื่อง ท่านกบิลดาบส ท่านแผ่เมตตาก่อนนอนไปยังสี่ทิศทุกคืน เก้ง เสื้อ เมื่อเข้ามาบริเวณที่ท่านอยู่ก็ต่างรักใครกัน ไม่เป็นพิษเป็นภัยกัน เพราะแผ่นดินที่นั่นเป็นแผ่นดินที่สะอาด มีแต่อากาศบริสุทธิ์ เพราะ พลังเมตตาธรรมที่แผ่ออกไปอย่างนั้นทุกทิศทุกทาง
เรื่องราวของกบิลดาบส
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/06/1_16.html


92 ความคิดเห็น:

 1. ความดีคนดีทำง่ายเพราะเป็นปกติของคนมีศีล

  ตอบลบ
 2. หัวใจสำคัญของการเข้าถึงธรรมเลย

  ตอบลบ
 3. หัวใจสำคัญของการเข้าถึงธรรมเลย

  ตอบลบ
 4. ก็สอนเเบบนี้ทุกวัน ทำไมชอบออกข่าวร้ายในสิ่งที่ไม่เคยบอก

  ตอบลบ
 5. บทสวดธัมมจักฯ เป็นมนต์บทแรกที่พุทธองค์เทศน์โปรดปัญจวัคคีย์จนเห็นธรรม และบวชเป็นพระภิกษุองค์แรกที่พุทธองค์เปล่งวาจาบวชให้

  ตอบลบ
 6. ก็สอนเเบบนี้ทุกวัน ทำไมชอบออกข่าวร้ายในสิ่งที่ไม่เคยบอก

  ตอบลบ
 7. ใครทำได้ทุกข้อ จะเข้าถึงโดยเร็วพลันเอย.

  ตอบลบ
 8. ให้เราทำทุกๆวันะค่ะ
  บุญนี้สำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ

  ตอบลบ
 9. ทำทุกข้อที่หลวงพ่อบอกอีกด้วยค่ะ ปลื้มทุกๆ วันไม่มีเบื่อเลยค่ะ

  ตอบลบ
 10. ทำทุกข้อที่หลวงพ่อบอกอีกด้วยค่ะ ปลื้มทุกๆ วันไม่มีเบื่อเลยค่ะ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณมาก ถูกใจมาก ที่เอาการบ้านมาทบทวนเขียนใหม่ โดย ประกอบภาพ แบบนี้่ อนุโมทนาบุญด้วยคะ

  ตอบลบ
 12. สาธุๆครับ เอาไว้ทบทวน

  ตอบลบ
 13. #‎48ปีวันธรรมชัย‬
  ‪#‎48พรรษาหลวงพ่อธัมมชโย‬
  ‪#‎เรารักหลวงพ่อธัมมชโย‬
  ‪#‎เรารักพระพุทธศาสนา‬
  ‪#‎วัดพระธรรมกาย‬

  ตอบลบ
 14. ถ้าเราทำได้ก็จะเข้าถึงธรรม สาธุค่า

  ตอบลบ
 15. ถ้าเราทำได้ก็จะเข้าถึงธรรม สาธุค่า

  ตอบลบ
 16. สาธุๆๆ อนุโมทนาด้วยอย่างยิ่ง

  ตอบลบ
 17. งานที่แท้จริง ก็คือ " การปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ดังนั้น การบ้าน 10 ข้อ จึงเป็นบทฝึกสมาธิที่สำคัญที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฯ ท่านเมตตาเพื่อให้ทุกๆคนได้เข้าถึงเข้าถึงธรรมนั่นเอง "พรรษาแห่งการบรรลุธรรม"

  ตอบลบ
 18. จะมีการบ้านที่ไหน ทำเพื่อทุกภพทุกชาติ กราบขอบพระคุณค่ะ

  ตอบลบ
 19. ไม่มีวัดไหน กล้าสอนแบบนี้ เพราะวิธีการฝึก เหมือนจะเตรียมตัวเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ และไม่มีใครกล้าสอนให้คนฝืนกิเลส นอกจากพระโพธิสัตว์ ที่มุ่งให้คนปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยเช่นเดียวกัน

  ตอบลบ
 20. จดจ่อ ต่อเนื่อง ตามที่หลวงพ่อสอน ค่อยๆ ทำได้ ค่อยๆ ทำไป ทำไปอย่างมีความสบาย มีความสุข และมีความปลื้ม กับการบ้านทั้ง ๑๐ ข้อ

  ตอบลบ
 21. การบ้านสิบข้อเป็นทางมาแห่งบุญจริงๆค่ะ ลองทำดูบ่อยครั้งเข้าการวางใจค่อยๆเป็นไปอย่างนุ่มนวลแต่รวดเร็ว แบบสบายๆ ที่มีความสุขอย่างแท้จริง รู้จักว่าอะไรคือภารกิจสำคัญของเราค่ะ สาธุค่ะ

  ตอบลบ
 22. ทำการบ้าน 10 ข้อ สม่ำเสมอต่อเนื่อง จะทำให้ใจของเราผ่องใสมีความสุขได้ตลอดวันจริงๆ เวลานั่งสมาธิใจก็นิ่งได้ง่ายขึ้น ทำการบ้านกันนะคะ

  ตอบลบ
 23. ทำแล้ว. ดีมากจริงๆค่ะ

  ตอบลบ
 24. มาเป็นลูกที่เขื่อฟัง พระพ่อกันเถอะ

  ตอบลบ
 25. เบื้องต้นสำหรับอนุบาลนะคะ.. เมื่อทำได้ก็เรียนต่อเลยค่ะ DOU ความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้ลึกซึ้งเพิ่มขึ้นไปอีก กว่าจะได้เรียนนักธรรมตรี...ปธ.9 ชีวิตนี้จะทำได้ครบไม๊... ตอบยาก แต่ความพยายาม.. ต้องได้..สำเร็จ กันนะคะ สาธุ

  ตอบลบ
 26. หลักของการเข้าถึงธรรมที่คุณครูไม่ใหญ่ให้ไว้แก่ลูกๆคะ

  ตอบลบ
 27. กราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อธัมมชโยทุกๆบุญและทุกๆความดีเจ้าค่ะสาธุ

  ตอบลบ
 28. กราบ เราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

  ตอบลบ
 29. กราบ เราบ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ ครับผม

  ตอบลบ
 30. การบ้าน 10 ข้อ หัวใจการเข้าถึงธรรมง่ายๆ

  ตอบลบ
 31. การบ้าน 10 ข้อ หัวใจการเข้าถึงธรรมง่ายๆ

  ตอบลบ
 32. ควรทำทุกวันทั้ง10ข้อให้เป็นนิสัย ย่อมก่อให้เกิดความสุขภายใน

  ตอบลบ
 33. สาธุ สาธุ สาธุ ครับหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 34. สาธุ สาธุ สาธุ ครับหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 35. สาธุ กราบขอบพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพศรัทธายิ่งเจ้าค่ะ คำสอนง่ายๆทำได้จริงดีจริง มีที่นึ่ที่เดียว #วัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 36. การทำบ้าน 10 ข้อ หัวใจการเข้าถึงธรรมง่ายๆ#‎เรารักพระพุทธศาสนา
  #‎วัดพระธรรมกาย

  ตอบลบ
 37. จำได้ทั้งสิบข้อ จะเป็นบุญติดตัวมากมายค่ะ

  ตอบลบ
 38. จำได้ทั้งสิบข้อ จะเป็นบุญติดตัวมากมายค่ะ

  ตอบลบ
 39. จะตั้งใจทำครับสาธุ

  ตอบลบ
 40. สาธุอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 41. สาธุอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 42. สาธุอนุโมทนาค่ะ

  ตอบลบ
 43. เรามาทำตามคำสอนของหลวงพ่อกันค่ะ จะได้เข้าถึงธรรมง่าย ๆ

  ตอบลบ
 44. รึใครชจะยังเถียงว่า นี่ไม่ใช่พุทธ? #เรารักหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 45. รึใครชจะยังเถียงว่า นี่ไม่ใช่พุทธ? #เรารักหลวงพ่อธัมมชโย

  ตอบลบ
 46. ขอกราบถวายกำลังใจหลวงพ่อขอให้แข็งแรงไวไว
  ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ดังไปทั่วโลก ขอกราบขอบพระคุณมีกิจกรรมการบ้าน ทำให้ใจใสอยู่กับบุญได้ต่อเนือง อารมณ์ใสอารมณ์สบายเป็นที่มาของทรัพย์สมบัติอัศจรรย์

  ตอบลบ
 47. โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา : การบ้าน 10 ข้อ เพื่อการบรรลุธรรม ท่องให้ขึ้นใจแล้วนำไปปฏิบัติทุกวันนะคะ สาธุๆๆค่ะ

  ตอบลบ
 48. สาธุ สาธุ สาธุ

  ตอบลบ
 49. กราบอนุโมทนาบุญ

  ตอบลบ
 50. กราบอนุโมทนาบุญ

  ตอบลบ
 51. ทำการบ้านสิบข้อได้ทุกวัน ชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆ

  ตอบลบ
 52. การบ้านสิบข้อเปรียบเสมือนเข็มทิศที่นำเราไปสู่เป้าหมายของการเข้าถึงธรรม...สาธุ

  ตอบลบ
 53. อนุโมทนาสาธุการ สาธุครับ

  ตอบลบ
 54. สาธุ_กราบอนุโมทนาบุญหลวงพ่อ_ธัมมชโยเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะรักหลวงพ่อที่สุดในโลกขอให้หลวงพ่อหายป่วยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นผู้นำทางสว่างแห่งชีวิตให้กับลูกๆไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 55. นี่คือการบ้าน10ข้อที่หลวงพ่อพร่ำสอนพร่ำเตือนเพื่อให้เราไปที่สุดแห่งธรรม
  กราบอนุโมทนาเจ้าค่ะ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น...