เมื่อผ้ากาสาวพัตร์ "ถูกกระชาก" ต่อหน้าชาวพุทธนับล้าน

Version Facebook
FB พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต 

         เป็นเรื่องแปลกที่วัดพระธรรมกาย ที่เป็นวัดอันใหญ่โต อันดับ 1 ของประเทศ 
เริ่มต้นถูกสร้างโดย ชาวนาธรรมดาคนนึง ที่มีชื่อว่า อุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง 
ที่เป็นชาวนาในจังหวัดนครปฐม โดยใช้เงินที่มีทั้งหมดเพียง  3,200 บาท 
แต่สร้างวัดที่มีพระและสาธุชนมากที่สุดในประเทศได้


          อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เดิมเป็นชาวนา ที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่ได้ ทำอาชีพชาวนาอยู่ 
พออายุได้ 26 ปี จึงเริ่มเดินทางมาที่วัดปากน้ำภาษีเจริญเพราะอยากมาเรียนธรรมะปฏิบัติ 
จนในที่สุดได้บวชเป็นแม่ชีที่วัดปากน้ำแห่งนี้ 
และได้เป็น 1 ในคนที่เรียนสมาธิขั้นสูงกับหลวงพ่อวัดปากน้ำฯ 
เมื่อแม่ชีจันทร์ อายุได้ 61 ปี ก็ได้ร่วมสร้างวัดพระธรรมกาย  
จากที่ไม่มีอะไรเลย เป็นเพียงที่ดินเปล่าๆ


ท่านกับลูกศิษย์อีก 10 กว่าคน ได้เริ่มประชุมแผนการสร้างวัด
ผ่านไปแล้ว 40 กว่าปี วัดพระธรรมกาย ได้ สร้างศาสนาสถาน อันใหญ่โต รวมถึง พระ เณร จำนวนมาก และ ชาวพุทธที่เข้ามาทำบุญจนล้นหลาม
แม้วัดพระธรรมกาย จะถูกมองว่าเป็น พุทธพาณิชย์ ซึ่งก็ไม่ใชเรืองเแปลก 
เพราะวัดใหญ่ขนาดนี้ คนเยอะขนาดนี้ ใครๆก็อดสงสัยไม่ได้ในเรื่อง เงินๆทองๆ 
เพราะขนาดเรียนหนังสือ น้อยคนที่ไม่เคยโกงข้อสอบ 
หรือมีส่วน ช่วยเพื่อนโกงข้อสอบ  จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครๆก็สงสัยวัดแห่งนี้ไม่ได้แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้น ทุกคนต้องไปพิสูจน์กันเอาเอง
เพราะขนาดตัวเราเองยังเคยถูกคนนินทาถูกคนอื่นเข้าใจผิดมาไม่รู้เท่าไหร่
แต่ตัวเราเองก็ย่อมรู้จักตัวเราเองดีกว่าใครๆ ใช่มั้ยหละครับ
                                                                              BY STRIKER<<<VDO กดเล่นได้>>>


 เพจ : พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต
https://web.facebook.com/protectpapa/?fref=ts
   

การสร้างวัดใหญ่ ถูกหลักคำสอนพุทธเจ้าหรือไม่

      วันนี้จะได้ฟังคำเฉลยว่าจริงๆแล้ว ไม่ผิดหลักคำสอนในพระไตรปิฎกแต่อย่างใด เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนใหญ่ท่านไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่า แต่อยู่ในวัด ซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำพรรษานานที่สุดถึง 19 พรรษา เกือบครึ่งชีวิตของการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น


โดยมีเรื่องราว ดังต่อไปนี้ ในพระไตรปิฎก
วัดเชตวันมหาวิหารในปัจจุบัน

     การสร้างวัดใหญ่โตขัดกับความรู้สึกสมถะของชาวพุทธเรา 
แต่ความจริงเราควรดูวัตถุประสงค์การสร้าง 
ถ้าวัดสร้างขึ้นมาเพื่อประจำหมู่บ้านก็ขนาดนึง 
วัดประจำจังหวัดก็ขนาดนึง 
แต่
ถ้าจะสร้างขึ้นมาเพื่อรวมพระและชาวพุทธจากทั่วโลกก็ต้องมีพื้นที่เพียงพอ


    
     วัดพระธรรมกายแม้สร้างมาใหญ่โต แต่ ก็ไม่ได้ผิดหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าสร้างมาใหญ่โตแล้ว พื้นที่ไม่ได้ใช้ ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าสร้างแล้ว พื้นที่ได้ใช้ ในการทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

    วัด แม้สร้างมา เล็ก หรือ ใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่มีใคร สามารถนำไปขายหรือเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองให้แก่ผู้ใดได้ วัดจะเป็นมรดกของประเทศชาติ ของชาวพุทธที่ทุกคนมีสิทธิในการมาใช้ประโยชน์ในการสั่งสมบุญ


     ซึ่งพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ว่า หลังกึ่งพุทธกาล(พ.ศ. 2500 กว่าปี) ศาสนาพุทธจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและเผยแผ่ไปทั่วโลกได้

ที่มา : พระวินัยปิฎก มก. เล่มที่ ๗ จุลวรรค หน้าที่ ๑๒๑-๑๓๑