การสร้างวัดใหญ่ ถูกหลักคำสอนพุทธเจ้าหรือไม่

      วันนี้จะได้ฟังคำเฉลยว่าจริงๆแล้ว ไม่ผิดหลักคำสอนในพระไตรปิฎกแต่อย่างใด เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนใหญ่ท่านไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในป่า แต่อยู่ในวัด ซึ่งเป็นวัดที่ท่านจำพรรษานานที่สุดถึง 19 พรรษา เกือบครึ่งชีวิตของการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น


โดยมีเรื่องราว ดังต่อไปนี้ ในพระไตรปิฎก
วัดเชตวันมหาวิหารในปัจจุบัน

     การสร้างวัดใหญ่โตขัดกับความรู้สึกสมถะของชาวพุทธเรา 
แต่ความจริงเราควรดูวัตถุประสงค์การสร้าง 
ถ้าวัดสร้างขึ้นมาเพื่อประจำหมู่บ้านก็ขนาดนึง 
วัดประจำจังหวัดก็ขนาดนึง 
แต่
ถ้าจะสร้างขึ้นมาเพื่อรวมพระและชาวพุทธจากทั่วโลกก็ต้องมีพื้นที่เพียงพอ


    
     วัดพระธรรมกายแม้สร้างมาใหญ่โต แต่ ก็ไม่ได้ผิดหลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าสร้างมาใหญ่โตแล้ว พื้นที่ไม่ได้ใช้ ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ แต่ถ้าสร้างแล้ว พื้นที่ได้ใช้ ในการทำทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

    วัด แม้สร้างมา เล็ก หรือ ใหญ่โตขนาดไหนก็ตาม ก็ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง ไม่มีใคร สามารถนำไปขายหรือเปลี่ยนเป็นเงินเป็นทองให้แก่ผู้ใดได้ วัดจะเป็นมรดกของประเทศชาติ ของชาวพุทธที่ทุกคนมีสิทธิในการมาใช้ประโยชน์ในการสั่งสมบุญ


     ซึ่งพระพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้ว่า หลังกึ่งพุทธกาล(พ.ศ. 2500 กว่าปี) ศาสนาพุทธจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและเผยแผ่ไปทั่วโลกได้

ที่มา : พระวินัยปิฎก มก. เล่มที่ ๗ จุลวรรค หน้าที่ ๑๒๑-๑๓๑ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น...