ผมรู้มาว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงปรารถนาพุทธภูมิ
คือ ปรารถนาที่จะเข้านิพพานโดยนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นสู่ฝั่งพระนิพพานไปด้วย
ใครก็ตามที่มีความคิดนี้ จะถูกขนานนามว่า พระโพธิสัตว์ทันทีพระโพธิสัตว์ คือ ใครก็ตามที่มีเป้าหมายที่อยากจะพาตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพ 3 เพราะการเกิดแก่เจ็บตาย
และความทุกข์ต่างๆย่อมเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
โดยเฉพาะกฎแห่งกรรมที่เราได้กระทำเอาไว้
ทุกๆการกระทำจะดีหรือชั่ว จะย้อนกลับมาส่งผลตอชะตาชีวิตของเรา


กฎแห่งกรรมนี้เองที่ทำให้ ทุกๆชีวิตในโลกเกิดมามีความแตกต่างกันตั้งแต่เกิด
ไม่ว่าจะเป็นฐานะ หรือโอกาสต่างๆในชีวิต บางอย่างก็เหมือน ถูกลิขิตเอาไว้แล้ว
อันเกิดจากผลแห่งการกระทำในชาติก่อนๆของตัวเราเอง
หาได้มีใครมากำหนดให้เรา แต่เป็นเพราะเราใช้ชีวิตผิดพลาดตามกฎแห่งกรรม
โดยที่เราไม่รู้มาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่า กฎแห่งกรรมนี้ย่อมส่งผลกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดา
ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใด ล้วนตกอยู่ในกฎแห่งธรรมชาติเดียวกัน คือ กฎแห่งกรรม
ความน่ากลัวของการเกิดอยู่ในภพ ยังมีอีกคือ หลังจากเราตายไปแล้ว
ใครใจใสจะได้ไปอยู่สุขติโลกสวรรค์
ใครใจหมอง(อันเกิดจากทำผิดศีล 5 เรื่อยๆ) ก็ต้องไปรับโทษทัณฑ์ในนรกภูมิ อันยาวนาน กว่าจะหมดกรรม


พระโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสาร การเวียนว่ายตายเกิด คิดจะออกจากคุก คือ ภพ 3 นี้ให้ได้ และเมื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลได้แล้วจะไม่ไปเพียงลำพัง
จะนำพามหาชนทั้งหลายให้ข้ามพ้นไปด้วย ด้วยความคิดพื้นฐานที่ว่า
จักมีประโยชน์อะไรที่จะเข้านิพพานเพียงลำพัง


พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์จะต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง 10 อย่าง ให้เต็มปี่ยมบริบูรณ์
และจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป
คือต้องใช้เวลานับภพนับชาติไม่ถ้วนในการสั่งสมบารมีทั้ง 10 อย่างนั่นเอง
ถึงจะได้เกิดมาเป็นเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะ ได้ออกบวช นั่งสมาธิใต้ต้นโพธิ์
และตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ปัจจุบันของเรา
ปล.การบำเพ็ญบารมีคือ การสั่งสมบุญอย่างยิ่งยวดโดยบางครั้งก็ถึงกับเอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียว

ปล.อีกครั้ง บารมี 10 อย่าง  มี 1.ทานบารมี 2.ศีลบารมี 3.เนกขัมมบารมี
4.ปัญญาบารมี 5.วิริยบารมี 6.ขันติบารมี   7.สัจจบารมี
8.อธิษฐานบารมี 9.เมตตาบารมี 10.อุเบกขาบารมี

ด้วยบุญกุศลในการเผยแผ่ธรรมนี้ ขออุทิศแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า แอดมินเพจพิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต
..ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น...