สอนให้รวย? ผิดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่ ไปดู หลักฐาน ในพระไตรปิฎกกัน


ก่อนอื่นชาวพุทธต้องเข้าใจก่อนว่า คำสอนพระพุทธเจ้าเหลือไว้เพียงพระไตรปิฎก ดังนั้น จะดูว่าสอนถูกหรือผิด ต้องดูในพระไตรปิฎกเท่านั้น


คำสอนพระพุทธเจ้ามี 84,000 หัวข้อ และ ส่วนใหญ่ พระพุทธเจ้าแสดงธรรม ก็ไม่ได้ เริ่ม ที่ นิพพานสูตร หรือ อริยสัจ 4 แต่พระพุทธเจ้า ส่วนใหญ่จะแสดงธรรม ตามลำดับ จากเข้าใจง่าย ไปจนถึง เข้าใจยาก(อนุปุพพิกถา) หัวข้อแรกๆที่พระพุทธเจ้ามักแสดงธรรม คือ การทำทาน อานิสงค์ของการบริจาค การให้ ตั้งแต่ให้วัตถุทาน ไปจนถึง อภัยทาน


และทรงแสดงอานิสงค์ของการบริจาคทรัพย์เอาไว้ ว่า จะทำให้เกิดมาเป็นผู้มีทรัพย์มาก ภาษาชาวบ้าน คือ รวย ก็ได้ ที่ชาวพุทธบางท่าน รับคำสอนนี้ไม่ได้ แต่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่รู้ว่า พระพุทธเจ้าท่านสอน ให้มีทรัพย์มาก อันเกิดจากอานิสงค์ของการบริจาคทรัพย์ และ


เมื่อมีทรัพย์มากแล้ว ก็ไม่ได้ให้เก็บเอาไว้ ดูเล่น ตระหนี่ แต่ให้นำทรัพย์ออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น บำรุงบิดา มารดา บำรุงผู้มีพระคุณ รวมไปถึง บำรุงพระศาสนา เป็นต้น ไม่อาจปฏิเสธ ว่า นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆ มีหลักฐานเรื่องราวในพระไตรปิฎก เช่น เรื่องสามเณรบัณฑิต ที่อดีตชาติเคยเป็น มหาทุคตะ(ยากจนที่สุดในเมือง) และหัวข้อธรรมอนุปุพพิกถา หลังจากนั้น พระพุทธเจ้าท่าน ก็จะเทศน์ธรรม หัวข้อต่อๆมา ไปจนถึง สุดท้าย คือ อริยสัจ 4


มหาทุคตะ

ที่มา : พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปัณฑิตวรรคที่ ๖

2 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น...