เหตุการณ์ความไม่สงบ พระถูกฆ่าถูกทำร้าย เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ณ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คุณคิดว่า พระที่เลือกที่จะบวช  รักษาพระพุทธศาสนา ณ ที่นี่ เป็นพระที่ มีจิตใจเช่นไร คุณกล้าพอไหมที่จะทำแบบท่าน บวชเสี่ยงตายเพื่อรักษาพระพุทธศาสนา
พระที่ชายแดนใต้ ต่างพูดว่า12ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ เริ่มเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ 
ก็ได้ หลวงพ่อธัมมโยที่คอยช่วยเหลือส่งกำลังใจและข้าวสารอาหารแห้ง ปัจจัย 
คอยช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนมาโดยตลอด 12 ปี 
ท่านมีส่วนในการรักษาพระพุทธศาสนาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างมาก
เมื่อเราเคยได้ยินแต่ว่า ผีเห็นผี แต่ คราวนี้ พระเห็นพระ 

เมื่อภาคใต้ไม่สงบ หลวงพ่อธัมมชโย ไปช่วยเหลือ มาคราวนี้ วัดพระธรรมกายมีภัย พระสงฆ์มาจาก 3 จังหวัด ก็จะไม่อยู่เฉยเช่นกัน

คณะสงฆ์ 3 จังหวัดภาคใต้ มอบดอกไม้
ถวายกำลังใจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559เวลา 10.30 น. คณะสงฆ์จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส กว่า 100 รูป เดินทางมาถวายดอกไม้ เพื่อถวายกำลังใจแด่พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


ตัวแทนพระสงฆ์ภาคใต้ที่มาในวันนั้นได้ถวายแจกันดอกไม้เพื่อถวายกำลังใจพระเทพญาณมหามุนี  ผ่านทางพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พระครูวิเชียรกิตติคุณ  เจ้าคณะอำเภอรามัน จังหวัดยะลา 

ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ ว่าจังหวัดชายแดนใต้มีผู้คนล้มตายจากเหตุการณ์ไม่สงบเป็นจำนวนมาก การต่อสู้ของพระสงฆ์ในพื้นที่นั้นได้เอาชีวิตไว้เป็นเดิมพัน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในสงขลา  ได้กำลังใจจากเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย     ซึ่งได้ส่งข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือทุกๆครั้ง ทุกๆเดือน เป็นกำลังใจช่วยเหลือมาโดยตลอดเวลา 12 ปี ทั้งยังเคยกล่าวไว้ว่า ขอให้พระสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนใต้ ดังนั้นก็ขอให้ท่านสู้เหมือนพระที่อยู่ในพื้นที่
          ขอให้หลวงพ่อสุขภาพดีขึ้นมีกำลังใจดีขึ้น มีกำลังใจที่จะรักษาพระพุทธศาสนา ถ้าพระพุทธศาสนาโดนรังแกโดนทำลายเราก็ต้องช่วยกันปกป้อง 


เมื่อภาคใต้เดือดร้อนภาคกลางก็ลงมาช่วย ภาคกลางเดือดร้อน วัดพระธรรมกายเดือดร้อน มีความทุกข์ ภาคใต้ก็ส่งกำลังใจเข้ามาช่วยเหลือก็เช่นเดียวกัน

(VDO กด เล่น ได้)


ด้าน พระปลัดธันยากร  อธิปัญโญ  เลขาธิการเจ้าคณะอำเภอเมือง  ผู้แทนคณะสงฆ์จากจังหวัดนราธิวาส

กล่าวว่า วิกฤติปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้ ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่วัด พุทธบริษัท มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นแทบทุกวัน เมื่อวัดพระธรรมกายทราบความเดือดร้อน ก็ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งในส่วนของวัด พุทธบริษัท รวมไปถึงข้าราการครูในพื้นที่ สิ่งสำคัญที่วัดพระธรรมกายไปช่วยคือเป็นการเยียวยาจิตใจ เพื่อให้พุทธบุตรยังคงอยู่สืบทอดพุทธศาสนาในพื้นที่ต่อไป และขอวิงขอนให้สื่อมวลนำเสนอข่าวในด้านดีของวัดพระธรรมกายบ้าง อย่าทำแต่ด้านลบอย่างเดียว


(VDO กด เล่น ได้)


พระมหาพรหมพิริยะ ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดอ่าวบัว จ.สงขลา

ในกรณีข้อกล่าวหารับของโจร ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคือรัฐบาล ที่ปล่อยให้โจรเข้าวัดมานำเงินถวายพระ และว่า การที่พระธัมมชโยอยู่ในหัวใจของผู้คนก็เพราะสิ่งที่พระธัมมชโยเคยปฏิบัติมาก่อนหน้า หากยึดหลักพระธรรมวินัยแล้วพระธัมมชโยย่อมไม่ผิดอย่างแน่นอน ขอให้คณะศิษย์วัดพระธรรมกายมั่นใจ


(VDO กด เล่น ได้)


(VDO กด เล่น ได้)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น...