ทบทวนการบ้าน ๑๐ ข้อ(ภาคต่อ)ของคุณครูไม่ใหญ่

วันนี้ ทบทวน ข้อ๓และข้อ๔ นะครับ


การบ้านข้อที่ ๓
ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
          หมายถึงทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอน ให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวัน โดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุด เพื่อให้เกิดปีติหรือตัดความกังวล ตัดเรื่องวุ่นวายออกไปจากใจ ทำให้ใจสงบ ไม่เครียดก่อนนอน ทำให้หลับง่ายไม่กระสับกระส่ายก่อนนอนเพราะบุญไหลผ่านตลอดไม่ทำให้เกิดภาวะอาการผวาที่เกิดขึ้นจากความเครียด ความกังวล ความกลัว ที่ยังคั่งค้างหรือตกค้างอยู่ในใจ หลับสนิท ตื่นมาแล้วสดชื่น

วิธีการ
          จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอน เริ่มจะนอนด้วยการหาที่นั่งสบายๆแล้วค่อยๆ ทบทวนให้ต่อเนื่องไป จนกระทั่งล้มตัวลงนอน หรือเริ่มนึกหลังจากกราบหมอนลงนอนราบแล้วก็ได้ ด้วยการเปิดเทปฟังเสียงสวดมนต์ทำนอนสรภัญญะบทใดบทหนึ่งก็ได้ เพื่อให้เสียงน้อมนำใจไปถึงคุณของพระรัตนตรัย และบุญต่างๆ ที่ได้กระทำไว้ในพระพุทธศาสนา
          นอกจากนี้ยังมีวิธีการพิเศษ หรือเทคนิคไปสู่ความสำเร็จ คือต้องมีการอธิษฐานถึงบุญ น้อมให้บุญไหลเข้ามาในศูนย์กลางกายในสถานีแห่งบุญ พร้อมทั้งขอบารมีมหาปูชนียาจารย์ ครูบาอาจารย์ให้ท่านช่วยกรุณารวมบุญ คุมบุญให้กับเรา ด้วยการน้อมท่านมาไว้ในศูนย์กลางกายของเรา หรือทำความรู้สึกว่าเราเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายของท่าน

****************
การบ้านข้อที่ ๔
หลับในอู่แห่งทะเลบุญ 
          หมายถึง การฝึกให้หลับอย่างมีสติ หลับไปในห้วงของความสว่าง ในห้วงของความสงบ หรือหลับไปในปีติ หลังจากที่นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้ว ทำให้หลับเร็ว หลับสนิท ไม่ฝันร้าย เป็นเหตุให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่ เป็นการพักผ่อนที่เต็มเปี่ยมทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อม ๆ กันหรือหากทำสมาธิ(Meditation)ได้ ก็จะทำให้สามารถดำรงอยู่ในสภาวธรรมนั้นได้เป็นอย่างดี
ทำให้สุขภาพดี ไม่ตื่นบ่อย หรือแม้ตื่นก็หลับต่อได้เร็ววิธีการ          เมื่อนึกถึงบุญจนเกิดความปีติให้น้อมใจจรด วางลง หรือแตะลงไปในกลางห้วงแห่งปีติ ห้วงแห่งความสว่างอย่างนุ่มนวล แผ่วเบา ด้วยความคุ้นเคย การแตะใจเบา ๆ นุ่ม ๆ อย่างนี้จะทำให้เกิดความละเอียดอ่อนของใจ ที่จะน้อมทั้งหมดแห่งตัวตนเข้าไปในห่อหุ้มของความละเอียดอ่อนเบาสบาย สว่างไสวนั้นได้ พร้อมทั้งให้อธิษฐาน หรือตั้งใจแบบเบา ๆ กำหนดขอนอนหลับในอู่แห่งความสว่างเบาละเอียดอ่อนที่เกิดจากความปีติในบุญ เรียกว่าทะเลบุญ

                                                                        ****************

-------------------------------------------------
ทบทวนการบ้านข้อที่ 1 และข้อที่ 2
http://goo.gl/xip6Qu

-------------------------------------------------
เชิญสมาชิกทุกๆคน แผ่เมตตาก่อนนอน

โอวาทนำนั่งสมาธิ แผ่เมตตาก่อนนอน 
https://youtu.be/l7_yUJvYkvw
หรือ
บทแผ่เมตตา อัปปมัญญา
https://youtu.be/N-LMotMHrVE

การแผ่เมตตาจะทำให้เราเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดา ภัยพาลต่างๆและ ศาสตราวุธต่างๆ ทำอันตรายไม่ได้
เมื่อนั่งสมาธิใจจะรวมง่าย เข้าถึงสมาธิได้เร็ว
เหมือนดั่งเรื่อง ท่านกบิลดาบส ท่านแผ่เมตตาก่อนนอนไปยังสี่ทิศทุกคืน เก้ง เสื้อ เมื่อเข้ามาบริเวณที่ท่านอยู่ก็ต่างรักใครกัน ไม่เป็นพิษเป็นภัยกัน เพราะแผ่นดินที่นั่นเป็นแผ่นดินที่สะอาด มีแต่อากาศบริสุทธิ์ เพราะ พลังเมตตาธรรมที่แผ่ออกไปอย่างนั้นทุกทิศทุกทาง
เรื่องราวของกบิลดาบส
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/06/1_16.html


-----------------------------------------------
ขอขอบคุญแหล่งที่มา
http://goo.gl/Aqo2n0
https://goo.gl/lzDr02

2 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น...