อันดับที่ 4 สอนให้รวย ? ชิตังเม โป้ง รวย ?

            พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า บุคคลใดให้ทานเองด้วย ชักชวนคนอื่นด้วย เขาย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้ว
(พระไตรปิฎก หมวดพระสุตันตปิฎก ขุททกนิกาย 
คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค๒ ตอน๓ หน้าที่๒๗)


             ชาวพุทธแสลงคำว่า รวย 
โดยที่ไม่รู้ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้ บังคับ 
ห้ทุกคนต้องทิ้งสมบัติออกบวชเป็น พระอรหันต์ กันหมดทั้งโลก 
ท่าน ให้ทางเลือกไว้หลายทาง 
ใครจะอยู่ แต่งงานทางโลก เจริญรุ่งเรืองในทรัพย์ (ก็คือรวย) 
อยู่ทางโลก คำ้จุนพระศาสนา ก็ได้
 ก็บรรลุธรรมเป็น พระโสดาบันได้ ครับ
ความรวย ไม่ใช่ความชั่ว ความรวยไม่ใช่การยึดติด 
การรวยดีกว่าจน แต่ ถ้ารวยแล้ว งก ก็ได้แต่ ประโยชน์ตัวเอง
 แต่ใครที่รวยแล้ว ช่วยเหลือสังคม และ พระศาสนา อันนี้ประเสริฐ
 แต่ให้ดีที่สุดต้อง ละสมบัติ ออกบวช 
ปฏิบัติธรรม จนเป็นพระอรหันต์ ครับ


<<<VDO กดเล่นได้>>> <<<VDO กดเล่นได้>>><<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น...