อันดับที่ 1 ธรรมกาย สอน ให้กู้เงินมาทำบุญ จริงหรือ?

 มีใครในโลกเห็นด้วยกับการกู้เงินมาทำบุญบ้าง 
แต่ถ้าใครจะทำมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล 
แอดมินขอไม่ก้าวก่าย 
แต่แอดมินไม่เห็นด้วย 
และหลวงพ่อไม่เคยพูดสักคำว่า ลูกๆให้ไปกู้เงินมาทำบุญ 
มีใครเคยเห็นหลวงพ่อพูดคำเหล่านี้บ้างครับ?  
ยิ่งคำว่า ขายบ้าน ขายรถ ปิดบัญชี ด้วยแล้ว 
หลวงพ่อไม่เคยพูดสักคำ 


แม้สหกรณ์ฯ จะปล่อยกู้ให้คนมาทำบุญ แต่ใช่ว่า 
วัดจะเห็นด้วยถ้าวัดเห็นด้วยจริง 
ทำไมวัดไม่ปล่อยกู้เองไปเลย 
หลวงพ่อสอนว่า การเป็นหนี้เป็นทุกข์ 
ตอนหลวงพ่อให้พร ยังให้พรบ่อยๆว่า ให้หมดหนี้สิน 
หลือกินเหลือใช้ ไว้สร้างบารมี 


การที่ใครมาวัดแล้วไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสม 
แล้วจะไปโทษหลวงพ่อผิดหมดแบบนี้ก็ได้หรอครับ 
ขนาดคนในครอบครัว พ่อแม่ลูก ลูกไปทำอะไร พ่อแม่ก็ยัง
ไม่รู้ตั้งหลายเรื่อง บางเรื่องพ่อแม่ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามลูกด้วยซ้ำ
 วัดคนมาเป็นแสนเป็นล้านคน 
แต่เจ้าอาวาสมีแค่คนเดียว ยิ่งเป็นเรื่องการเงินธุรกิจของสหกรณ์ด้วยแล้ว เป็นพระควรไปยุ่งหรือครับ


วัดพระธรรมกาย หนีไม่พ้นเรื่องของการระดมทุน 
หาเงินเข้าวัด เพราะมีเป้าหมายที่จะเผยแผ่คำสอนพระพุทธเจ้า
ไปทั่วโลกให้ได้ ก็อยู่ที่ 2 ประเด็น คือ 
1 เงินที่เข้ามา เอาทำงานพระศาสนาจริงหรือไม่ ? กับ 
2 คำสอนที่เผยแผ่เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ ผมจะขอตอบให้รู้เรื่องแบบสั้นที่สุด ว่า
1 วัดพระธรรมกาย เห็นผลงานในการเผยแผ่พระศาสนามากที่สุด
ในโลกแล้ว ใช่ไหมครับถ้าไม่เชื่อลองไปหาข้อมูลดู

2 เรื่องคำสอน ถ้าจะเอาทุกประเด็น ผมบอกเลย 
เขียนถึงพรุ่งนี้ยังเขียนไม่เสร็จเลย 
แล้วใครจะอ่าน ? งั้นผมตอบแบบนี้นะครับว่า 
คนที่มีชีวิตที่เข้าวัดพระธรรมกายส่วนใหญ่เป็นคนยังไง 
เพราะศาสนาพุทธ วัดกันที่ การนำมาปฏิบัติครับ
(ใครจะพูดดีพูดเก่งแค่ไหนก็ได้) ดูศีล ดูสมาธิ ดูปัญญา 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิ 
สมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา "
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา 
ถ้าไม่มีศีล ก็ไม่เกิดสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญา 
ดังนั้น ดูกันง่ายที่สุดก่อนคือ การถือศีล 5 ครับ ถ้าวัดพระธรรมกายทำลายศาสนา ไม่สามารถสอนให้ใครถือศีล5 ได้ตลอดชีวิตหรอครับ แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า ใครมีศีล ไม่มีศีล พระพุทธเจ้าตรัสอีกว่า "ศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน"


สรุปคือ ไม่สามารถสรุปได้ง่ายๆว่า วัดดีหรือไม่ดี จากการอ่าน การดู แต่ต้องมาอยู่ร่วมพิสูจน์ด้วยตนเอง จะรู้ความจริงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ถึงจะตัดสินวัดทั้งวัดได้ครับ


<<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>><<<VDO กดเล่นได้>>><<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>
1 ความคิดเห็น:


 1. วัดพระธรรมกายสอนเรื่องกฎแห่งกรรม ว่าด้วยเรื่องของการทำทาน ซึ่งเป็นข้อที่หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ10 การทำทานในชาดก มีหลายระดับ ทั้งทานบารมี อุปบารมี(ยอมสละอวัยวะ) และปรมัตถบารมี (ยอมสละชีวิตเพื่อสร้างมหาทานบารมี)ซึ่งปรากฎอยู่ทั้งในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ที่ให้ช้างปัจจัยนาเคณ (ไม่รู้สะกดถูกหรือเปล่านะครับ) ให้พระกัณหา ชาลี แก่ชูชก ให้พระมเหสีแก่พระอินทร์ที่แปลงกายมาขอ
  หรือพระชาติที่เป็นฤาษีที่กระโดดลงเหวไปให้เสือหิวกินเพื่อไม่ให้เสือไปกินลูกของตัวเอง
  หรือเรื่องพราหมณ์สามี-ภรรยาที่ยอมสละผ้าเตี่ยวผืนเดียวที่ผลัดกันห่ม ถวายพระพุทธเจ้าในปัจฉิมยาม ถามว่าพระพุทธองค์ทรงอยากได้ผ้าเตี่ยวเน่าๆผืนนั้นหรือถึงได้ทรงเทศน์ทั้งคืน คำตอบคือเปล่าเลย

  เมื่อเราทำทานด้วยจิตที่คิดสละ ขัดเกลากิเลส ความโลภ เอาชนะใจตนเองที่ตระหนี่ได้แล้ว โดยไม่ใช่ทำเพื่อหวังผล หรือทำเพื่อให้ได้หน้า จะได้รับบุญซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ เมื่อทำทานแล้วก็ให้ทำอธิษฐานบารมีด้วย ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในบารมี 10ทัศน์ที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำไว้เป็นแบบอย่าง คำอธิษฐานของพระองค์ท่านนั้นก็มุ่งไปที่การได้สัพพัญญุตญาณ ส่วนชาววัดพระธรรมกายนั้น ก็อธิษฐาน หวังให้ได้เข้าสู่พระนิพพานกันทั้งนั้น แต่ในระหว่างที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ถ้าได้มาเกิดก็ขอให้สมบูรณ์พร้อมด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ บริวารสมบัติ และนิพพานสมบัติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม คำว่าที่สุดแห่งธรรมนี้หมายถึงหลวงพ่อธัมมชโยจะขอเข้าพระนิพพานเป็นคนสุดท้าย จนกว่าทุกสรรพชีวิต จะเข้าสู่พระนิพพานหมดแล้ว ลองตรองดูเองก็แล้วกันครับว่าความเมตตาที่ท่านมีให้มีมากขนาดไหน ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมยกท่านอยู่เหนือพระพุทธเจ้านะครับ อย่าเข้าใจผิด คนจำนวนมากมักกล่าวหาว่าท่านไม่เคารพพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นความจริงเลย หลวงพ่อท่านสร้างพระประธานในโบสถ์และพระพุทธรูป เพื่อเป็นถาวรวัตถุแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีกายลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ จำนวน 1,000,000 องค์ประดิษฐานที่รอบมหาธรรมกายเจดีย์ 300,000 องค์ อยู่ภายใน 700,000 องค์ ทุก 300-400ปีให้นำองค์พระที่อยู่ภายในมาเปลี่ยนองค์พระที่อยู่ภายนอก เพื่อให้พระเจดีย์อยู่ได้นานอย่างน้อย 1,000 ปีให้คนรุ่นหลังได้สักการะและหันมาศึกษาพระพุทธศาสนา
  คนที่ไม่รู้เรื่องราวก็เอาโลโก้ของวัดซึ่งเป็นรูปมหาธรรมกายเจดีย์ หรือเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ มาล้อเล่นว่าเป็นจานบิน เพราะตัวเองเคยเห็นแต่พระเจดีย์ที่มียอดแหลม ก็แนะนำว่าลองไปดูพระเจดีย์ในสมัยโบราณที่อินเดีย ดูก็จะพบเจดีย์ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้อยู่หลายแห่ง ประกอบกับมหาธรรมกายเจดีย์ตั้งอยู่ในเส้นทางการบินไม่ไกลจากสนามบินดอนเมือง จึงไม่ต้องการให้สร้างเป็นเจดีย์ทรงสูง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการลดระดับเพดานบินเพื่อลงจอด
  การที่อธิษฐานจิตขอให้รวยก็เพื่อจะได้นำโภคทรัพย์ที่ได้มาบำรุงพระพุทธศาสนา ไปทำประโยชน์แก่ผู้อื่นในสังคมได้ แน่นอนเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวด้วย คือเมื่อเราร่ำรวยขึ้นก็จะสามารถจัดเวลาไปปฎิบัติธรรมได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกังวลกับการทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวมากนัก

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น...