คำสอน เรื่องสวรรค์ บิดเบือนหรือไม่ ?


 คำสอนเรื่องสวรรค์ ว่า ทำอย่างนี้ จะได้ ทิพยสมบัติ อย่างนี้ 
ก็เป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ สอนครับ 
พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไปนิพพานอย่างเดียวนะครับ บางคนพระพุทธเจ้าสอน ให้ไม่ตกนรก ไปสวรรค์ ก็มีครับ บางคนก็สอนไปนิพพานเลยก็มีครับ ในพระไตรปิฏกเยอะแยะครับ 

ไปดูตอนพระโมคคัลลานะ เทศน์สอนสาธุชน เรื่อง เทพธิดา ดูครับ 
ท่าน ก็มาสอนว่า ทำบุญอย่างไร จะได้ ทิพยสมบัติ อย่างไร 
ท่านขึ้นไปถาม เทพธิดา แล้วมาตอบเอง เลย ชาวพุทธเราไม่รู้ว่า การสอนเรื่อง นรก สวรรค์ 

เป็นสิ่งที่ถูกตามหลักคำสอน ที่เป็นแบบ 
การแสดงธรรมจากเข้าใจง่ายไปยาก ชื่อ หัวข้ออนุปุพิกถา ที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมหัวข้อนี้ให้กับ ยสะกุลบุตร มี 5 หัวข้อคือ

1.ทานกถา(สอนว่าทำทานเป็นเหตุให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติ 
บางคนเกิดมามีทรัพย์เลยเพราะทำทานมา 
บางคนไม่มีทรัพย์เลยเพราะ ตระหนี่ )
 2.ศีลกถา(สอนเรื่องกฏแห่งกรรม ผิดศีลแต่ละข้อ 
มีโทษอย่างไร และถ้าถือศีลจะมีอานิสงค์อย่างไร) 
3.สวรรค์กถา(สอนว่าถ้าตายควรไปสวรรค์มากกว่านรก) 
4.โทษของกาม(แต่มีสิ่งที่ดีกว่าสวรรค์นะสนใจมั้ย) และ 
5. อานิสงค์ของการออกจากกาม
(ถ้าสนใจทิ้งสมบัติแล้วมาออกบวชไปนิพพานกันเลย) 


แต่หลวงพ่อท่านสอนว่า คนเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี 
ท่านสอนว่า การปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
(การทำทาน รักษาศีล เป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป) 
แต่ในโซเชียล จะไม่รู้ เพราะ ได้ข้อมูล หรือ vdo ที่ตัดมาจาก 
กลุ่มแอนตี้ธรรมกาย ก็เขาคัดมาแล้ว เขาไม่เคยเอา ที่ส่วนใหญ่หลวงพ่อสอนมาลง เอาแต่ที่หลวงพ่อท่าน สอนใน รายการ อนุบาลวิทยา เป็นธรรมะแบบคนใหม่ๆ ท่านก็บอกอยู่ตลอด ของคนใหม่ อินทรีย์ยังอ่อนอยู่ ก็เป็นไปตามหัวข้อ อนุบุพิกถา แล้วตัดมาบางส่วน คนก็เข้าใจแต่แบบนั้นไงครับ

<<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น...