อันดับที่ 8 ไปพบ สตีฟ จอป ? อวดอุตริ ?


 อวดอุตริ คือการอวดอ้างคุณวิเศษ "ที่ไม่มีอยู่จริงในตน "
เรื่องนี้เป็นเรื่องปุถุชน ไม่สามารถตัดสินได้ ครับ
เช่น ถ้าหลวงพ่อโต พรหมรังสี ท่าน มีอภิญญา มีตาทิพย์
เราจะว่าท่าน อวดอุตริ หรือ ปาราชิก ได้หรือครับ  
วิสัยของฌาน อยู่นอกเหนือ ปุถุชน อย่างเราๆ จะไปตัดสินได้ครับ
เราต้องยอมรับ ว่า เราก็ไม่รู้ว่าความจริงเป้นอย่างไร
ใครทำได้ไม่ได้ เราทำไม่ได้ ก็ใช่ว่าจะไม่มี 
พุทธบุตรองค์ใดทำไม่ได้เลย
เราต้องยอมรับว่า เรายังไม่รู้ความจริง
เราจึงไม่ควรแน่ใจแล้ว ตัดสินไปเลยครับ


และสิ่งที่เจ้าอาวาสธรรมกายพูดถึง สตีฟ จ็อบส์ ก็ไม่ใช่การมาอวดอ้างอะไร ท่านนำมาเพื่อสอนเรื่องกฎแห่งกรรม 
ภพภูมิหลังความตาย ที่มีในพระไตรปิฎก 
ลองไปฟังดูซิครับ มีตรงไหนที่หลวงพ่อพูดอวดเบ่งบ้าง 
มีแต่สอนเรื่องกฎแห่งกรรม ตามหลักพระพุทธเจ้า


แม้ในอดีต พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สมัยนั้น ก็มีการแสดงธรรมแบบนี้บ่อยๆ 
เช่น สมัยพระเจ้าปเสนทิโกศล มีพระมเหสีคือพระนางมัลลิกา 
เมื่อพระมเหสีสุดที่รักตายไป พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงไปถามพระพุทธเจ้าว่า พระมเหสีของตนตายแล้วไปไหน ?
พระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าไปสวรรค์ชั้นนั้น ชั้นนี้ 
มีความเป็นอยู่อย่างไร ท่านก็บรรยายไปตามจริง

นี่ก็เป็นตัวอย่างของเรื่องกฎแห่งกรรม ภพภูมิหลังความตาย 
ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสงฆ์สมัยนั้น ท่านก็สอนแบบนี้


ส่วนหลวงพ่อ ท่านจะไปดูว่า สตีฟ จ็อบส์ ตายแล้วไปไหน 
ทำได้จริงไหม? คนที่ยังไม่บรรลุธรรรม ไม่มีอภิญญาทางจิต 
อย่างพวกเรา ไม่มีทางรู้ความจริงได้เลย 
ดังนั้น เมื่อไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ 
ไม่ใช่ไม่รู้ แล้วบอกว่า รู้ และตัดสินด่าว่าทั้งๆที่ไม่รู้

*พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ หน้าที่ ๑๖๖ พระนางมัลลิกา

<<<VDO กดเล่นได้>><<<VDO กดเล่นได้>>
<<<VDO กดเล่นได้>><<<VDO กดเล่นได้>>


<<<VDO กดเล่นได้>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น...