อันดับที่ 12 นิพานเป็นอัตตา หรือ นัตตา ?


เรื่องนิพพาน เป็น อัตตาหรือนัตตานั้น ขอบอกว่า 
หลักฐานถ้าเป็น 
คำพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ที่หลงเหลือ ไม่ระบุแบบชัดเจน
ว่านิพพานเป็นอัตตาหรือนัตตา 
ไม่งั้นจะเถียงกันเป็นร้อยๆปีหรือครับ  
แต่ที่ระบุชัดเจนในพระไตรปิฏก 
คือส่วน ที่พระยุคหลังท่านสังคยานาพระไตรปิฏก พันปีหลัง 
ท่าน เขียนขยายความ พุทธพจน์ มาอีกที ที่เรียกกันว่า ส่วนของอรรถกถาจารย์ นั่นแหละครับ

ที่บอกว่า นิพพานเป็น อนัตตา แต่ของอรรถกถาจารย์ก็มีหลายรูปครับ บางรูปก็ขยาย ว่าเป็น อัตตา เลยมีปัญหา 
กันตรงนี้มายาวนานครับ 
แต่ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองคือ กฏไตรลักษณ์ ความว่า "สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ 
สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็น นัตตา " 
และพระพุทธเจ้า ตรัสว่า 
"นิพพานัง ปะระมังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง"  
พอมาเจอกับ คำว่า สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้น เป็นอนัตตา 
คนที่เขาจับพุทธพจน์ สองบท สำคัญนี้ ก็เลย 
ทำให้เข้าใจได้ว่า นิพพาน เป็น อัตตาการที่วัดพระธรรมกาย จะสอนว่า นิพพานเป็น อัตตา ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้อง มาล้มล้างวัดเพราะ คนที่สอน นิพพานเป็นอนัตตา ก็สามารถ ถูกยก พุทธพจน์ให้ แย้ง ไม่ได้เช่นกันครับ 
แต่ฝ่าย ที่สอน นิพพานเป็นอนัตตา 
มักจะชอบหยิบยกเรื่องนี้มาโจมตีอีกฝ่าย 
อย่างเอาเป็นเอาตาย 

เรายกตัวอย่าง
 พระเกจิที่สอนนิพพานเป็น อัตตา
 มี หลวงพ่อโต พรหมรังสี หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่โต๊ะ วัดประดูฉิมพลี หลวงพ่อสด วัดปากน้ำ และอีกเยอะนะ 

แต่เราเห็นว่า ถ้าไม่มีใครบรรลุนิพพานกันจริง ก็ไม่ควร

 มาเถียงกันแบบจะล้มล้างอีกฝ่ายให้ได้ ว่ามั้ยหละครับ 
เถียงกันพอแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็น กันพองาม ก็เป็นเรื่องดีครับ

<<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>


<<<VDO กดเล่นได้>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น...