ตอน 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย

วิเคราะห์สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน

โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง


ตอน 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกาย
การปฏิบัติภารกิจเพื่อศาสนาของพระเดชพระคุณธัมมชโย เป็นไปตามระบบคุณธรรม เราวัดในเนื้อหาสาระของนักคิดในทางศาสนาอยากจะเห็นวัดของเราอยู่แบบพุทธกาลนั้นเป็นไปไม่ได้ วัดต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ก็ยังรักษาพระธรรมวินัยตามหลักพระไตรปิฎก ตามหลักของ พรบ.คณะสงฆ์ไทย  ตามกฎหมายไทยอยู่สม่ำเสมอ
การที่มีพระวัดใดวัดหนึ่งรูปใดรูปหนึ่งได้สอนประชาชนให้ปฎิบัติธรรมมาเป็นเวลา 20-30 ปี และไม่เคยออกไปทำอะไรที่นอกลู่นอกทาง เพียงแต่สอนคนสร้างวัดให้เป็นวัดแล้วขยายวัดไปยังนานาอารยะประเทศทั่วโลก การกระทำดังกล่าวจะมีบางคนบางกลุ่มพูดว่าไม่ใช่กิจการของสงฆ์ ถ้าอย่างนั้นพุทธศาสนาที่เกิดมาเพื่อจะรับใช้พลโลกจะเกิดมาเพื่ออะไรเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือ นำธรรมะไปเผยแผ่ให้ประชาชนทั่วโลก ยังคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนนำสู่การปฏิบัติในทาง ศีล สมาธิ ปัญญา ที่จะทำให้โลกอยู่กันอย่างสันติ สันติภาพของโลก ต้องเกิดขึ้นจากสันติภาพในจิตใจของคนเป็นหลัก เมื่อเป็นเช่นนั้นการที่วัดพระธรรมกายได้ขยายปรับตัวเข้ามาสู่สถานะเป็นแกนนำของศาสนาอีกจุดหนึ่งเป็นวัดๆหนึ่งที่เข้มแข็งทั้งทางปฏิบัติ ปริยัติ เราก็จะพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่า กรณีการสอบบาลีนักธรรมของพระทั้งประเทศเป็นระยะเวลาหลาย 10 ปีมาแล้วท่านยังรักษาสถานภาพความเป็น1 และ 2 ของประเทศอยู่ตลอดเวลา  พระภิกษุที่จบประโยค 9 มีถึง 68 ท่าน ยังอยู่ที่วัดนี้ อาจจะเป็นโยมสัก  2-3ท่าน และการสอบบาลีนักธรรมสูงๆของพุทธศาสนานั้นวัดก็มีการสอบพระก็สอบได้ทุกปีครองสถานภาพ


ในทางการเผยแผ่ก็เช่นเดียวกัน วัดวาในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นยุโรป อเมริกา แม้แต่ในประเทศตะวันตกที่ในสมัยก่อนขึ้นอยู่กับคอมมิวนิสต์นั้น ยุโรปกลางนั้นก็ยังนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติและส่งพระเข้าไปถึงในจุดนั้น
การที่ทางสงฆ์ได้พัฒนาดังกล่าวนี้เราก็ต้องมองถึงศาสนาอื่นที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเราจะพบว่าศาสนาคริสต์ก็ดีจะมีศูนย์กลางการบริหารมีการขยายโรงเรียน มหาวิทยาลัยและโบสถ์อารามกว้างขวางท่านก็ได้รับใช้สมาชิกคริสเตียนิซึ่ม หรือ คาทอลิกนิซึ่มอย่างกว้างขวางเสมอมาไม่มีสำนักใดที่ท่านไม่พัฒนาแต่ท่านจะมีองค์กรหลัก คือ วาติกันซึ่งเปรียบเสมือนประเทศประเทศนึงของพระเจ้าเป็นอิสระเป็นกองบัญชาการใหญ่เป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในการให้คำแนะนำและในการส่งเสริมการพัฒนาไปทั่วโลกในขณะเดียวกันโลกมุสลิมก็เช่นเดียวกันมีมุสลิมที่ไหนบ้างที่ท่านไม่สร้างมัสยิดเข้มแข็งและใหญ่โตท่านก็สร้างของท่านเป็นภาระหน้าที่ของศาสนานั้นๆได้ทำหน้าที่และก็ไม่เห็นมีใครไปกล่าวถึงการเจริญเติบโตของพี่น้องศาสนาเหล่านั้นว่าท่านจะเบียดบังหรือทำลายความมั่นคงของชาติสรุป คือ

        การปฏิบัติภารกิจเพื่อศาสนาของพระเดชพระคุณธัมมชโย เป็นไปตามระบบคุณธรรม เราวัดในเนื้อหาสาระของนักคิดในทางศาสนาอยากจะเห็นวัดของเราอยู่แบบพุทธกาลนั้นเป็นไปไม่ได้ วัดต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็นอยู่ในโลกปัจจุบันแต่ก็ยังรักษาพระธรรมวินัยตามหลักพระไตรปิฎกคลิปเสียงต้นฉบับ


FB พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต https://www.facebook.com/protectpapa
---------------------------------------------------------------------------------

ประวัติ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

         Ph.D in leadership and human behavior with specialization in urban development , Alliant International university, CA,USA, professor from School of public administration , NI DA, and former vice president of the Senate


ประวัติเพิ่มเติมของอาจารย์
http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/06/blog-post_8.html

19 ความคิดเห็น:

 1. ถูกค่ะทุกศาสนาจะมีแหล่งรวมใจ. และสร้างใหญ่โตเช่นกัน.

  ตอบลบ
 2. วัดพระธรรมกายมีมโนปนิธานสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม

  ตอบลบ
 3. เห็นด้วยอย่สงยิ่ง. กราบอนุโมทนาบุญค่ะ

  ตอบลบ
 4. สาธุ อนุโมทนาบุญกับผู้เขียนบทความดีดีมาให้อ่าน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจในความตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 5. สาธุ อนุโมทนาบุญกับผู้เขียนบทความดีดีมาให้อ่าน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจในความตั้งใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

  ตอบลบ
 6. ความดี คือสิ่งที่ควรอยู่คู่กับโลกใบนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 7. ความดี คือสิ่งที่ควรอยู่คู่กับโลกใบนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 8. อธิบายได้กว้างขวางเป็นกลาง แบบผู้มีสติปัญญาจริงๆ วัดพระธรรมกายเป็นเหมืิอนศักดิ์ศรีของเราชาวพุทธแท้ที่เข้าใจคำสอนเท่านั้น และปรารถนาที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาจึงจะมองได้ทลุปรุโปร่ง

  ตอบลบ
 9. อธิบายได้กว้างขวางเป็นกลาง แบบผู้มีสติปัญญาจริงๆ วัดพระธรรมกายเป็นเหมืิอนศักดิ์ศรีของเราชาวพุทธแท้ที่เข้าใจคำสอนเท่านั้น และปรารถนาที่จะเดินตามรอยบาทพระศาสดาจึงจะมองได้ทลุปรุโปร่ง

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณที่ให้ความเป็นธรรมกับเราชาววัดพระธรรมกายค่ะ

  ตอบลบ
 11. ขอบคุณที่ให้ความเป็นธรรมกับเราชาววัดพระธรรมกายค่ะ

  ตอบลบ
 12. ใครมีความรู้ความสามารถในทางสร้างสรรค์ต้องออกมาช่วยกันครับ ไม่ควรเพ่งโทษจับผิดระแวงกันเอง เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์เลยครับ

  ตอบลบ
 13. ผู้มีใจสะอาด และมีดวงปัญญา ย่อมเห็นความจริงตามที่เป็นจริง ...วัดพระธรรมกายเป็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาแห่งสหัสวรรษใหม่ เป็นแสงสว่างที่จะนำพาสันติสุขภายใน ให้แผ่ขยายสู่ใจชาวโลก และนำพาสันติที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในโลกใบนี้ _ แนวทางการต่อสู้แบบสงบ สันติ อหิงสา ของวัดพระธรรมกาย จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ ในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม เพื่อหยุดยุติความขัดแย้ง บริบทใหม่ให้ชาวโลกดำเนินตาม _ การต่อสู้ของพวกท่านจะถูกโลกจารึกไว้เยี่ยงวีรบุรุษในกาลภายหน้า เป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลกใบนี้ที่จะต้องบันทึกไว้เป็นอนุสรณ์แก่อนุชนผู้แสวงหาสันติในอนาคต

  ตอบลบ
 14. อธิบายได้แจ่มแจ้งชัดเจนมาก สมเป็นชาวพุทธมีปัญญาที่ถือเอาสารธรรมเท่านั้น ไม่ติดรูปแบบกาลเวลาที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย แต่่ยังคงสาระธรรมไว้ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกในยุคนั้นๆ สาธุๆๆๆ

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น...