ตอน 2 ศาสนาพุทธอยู่คู่กับเมืองไทยมาช้านาน

วิเคราะห์สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบัน

โดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสงตอน 2 ศาสนาพุทธอยู่คู่กับเมืองไทยมาช้านาน


 ตามหลักในความเป็นจริงแล้วพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่เกิดพร้อมกับการสร้างประเทศเป็นแผ่นทองคำที่เขียนติดเมืองสุโขทัยว่า ชาติไทยต้องประกอบด้วย ชาติหรือประชาชนคนไทย ศาสนาหมายถึงพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ คือ พระเจ้าแผ่นดินของเราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดวาอาราม สร้างพระราชวังที่ไหน วังกับวัดก็จะเกิดขึ้นพร้อมกันไม่ว่าจะสมัยอยุธยา กรุงธนบุรี หรือสมัยกรุงเทพมหานครเราจะเห็นว่าโบสถ์วัดพระแก้วกับพระราชวังต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นจุดหลักที่บ่งบอกว่าคนไทยที่มีจิตใจว่า Land of Smiling ยิ้มไทยยิ้มแย้มแจ่มใส       ให้อภัยเสมอและ มีความเป็นพี่น้องกันวัฒนธรรมไทยนั้นลึกซึ้ง ซาบซึ้ง ซึมซับเข้าไปในสมองของประชาชน ที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติเผ่าพันธุ์ถึง 74 เผ่าพันธุ์ แต่ว่าเผ่าพันธ์ใหญ่ก็มีกลุ่ม      ทวาราวดี ทางใต้ กลุ่มล้านนาทางเหนือ กลุ่มล้านช้าง                กลุ่ม Chinese ที่เข้ามาในประเทศไทยเค้าก็ผสมกลมกลืนไปด้วยหลักพุทธศาสนาแม้ว่าเราจะมีความไม่ชอบมาพากลในความผิดพลาดบางครั้งในการตีความหมายเข้าใจผิดเรื่องของทางการเมือง แต่ว่าทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคนไทยทุกภาคเค้าเคารพนับถือกันอยู่เสมอ เราจะไปนอนวัดไม่ว่าวัดทางใต้ เหนือ อีสาน มีความสุขความปลอดภัย
  


แม้แต่ใน 3 จังหวัดภาคใต้  วัดพระธรรมกายก็ได้ส่งเสริมได้ส่งทุนส่งอาหารปัจจัยไปช่วยวัดดังที่กล่าวมาแล้วทั้งโรงเรียนที่อยู่ในวัดครูบาอาจารย์เป็นการอุปการะผู้ที่เสี่ยงเพื่อชาติบ้านเมืองที่เกิดในภาวะสงคราม วัดก็ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์โดยไม่เคยโอ้อวดตนเองว่าได้ทำหน้าที่แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยเหลือและกระทำ  ถ้าไม่เชื่อไปถามพระในทาง 3จังหวัดภาคใต้ดูว่าใครห่วงใยท่านในยามบ้านเมืองปั่นป่วน และ บ้านเมืองเราอยู่ภายใต้การกดดันของสภาวะสงครามภายในประเทศไม่เพียงแต่เท่านั้นทางวัดก็ยังมีการประกาศให้ทำบุญตักบาตรเราจะได้ทราบว่ามีการทำบุญตักบาตร 5,000 รูป 3,000 รูป หมื่นรูป เป้าหมายจริงๆก็ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นให้มีการเคลื่อนไหวให้มีการจับจ่ายใช้เงินซื้อของนำเงินที่ตัวเองมีอยู่นั้นทำปัจจัยไทยทาน ซื้ออาหารกระป๋องทางวัดได้มาก็เก็บรวบรวมและก็ส่งไปยังวัดที่มีความต้องการทั่วประเทศการกระทำดังกล่าวนี้เนี่ยในสายตานักบริหารชาติบ้านเมืองเห็นว่ามีความสำคัญยามที่บ้านเมืองแตกความสามัคคีมีพระชวนไปทำบุญและเมื่อทำบุญร่วมกันตักบาตรร่วมกัน จิตใจที่อ่อนละมุนละไมของชาวพุทธก็ได้กลายเป็นหนึ่ง ผลผลิตจากการซื้อขายพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นก็มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจเป็นกระบวนการที่สร้างเศรษฐกิจไทยให้อยู่รอดให้อยู่ได้ตามสถานะตามสภาวะ        ด้วยผลดังกล่าวผมเห็นว่ารัฐบาลใดๆ ก็ตามที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์จะน้อมถวายปวารณาพระองค์เอง เป็นพุทธมัคทายกที่ยิ่งใหญ่ เพื่ออุปการะอุปถัมภ์เสมอมา จนเกิดการตั้งให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณเพื่อจะทำหน้าที่ไม่เพียงแต่ฐานะเป็นพระในศาสนาเหล่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นดั่งพระเนตรพระกัณฑ์ที่จะดูแลความสุขความปลอดภัย และความมั่นคงแก่ชาติบ้านเมืองแทนพระองค์ท่าน เมื่อเป็นเช่นนี้สงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเพียงเครื่องมือส่งถ่ายให้เกิดภาพของการบริหาร และการจัดการให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางของโลกในปัจจุบัน ถ้าหากว่าเราจะมองให้ลึกซึ้งแล้วความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับรัฐบาลกับพระราชวังนั้นเป็นอย่างนี้เสมอมาแม้แต่รัชกาลที่ 1 หรือก่อนนี้พระเจ้าตากสินก็เช่นเดียวกัน พระองค์กู้ชาติเพื่อมอบแผ่นดินให้พุทธศาสนาและมวลมหาประชาชนคนไทย รัชกาลที่ 1 พระองค์ท่านบอกว่า เราต้องปกป้องขันธสีมานี้ ภิกษุ สามเณรทุกคน และชาวบ้าน ให้มีความสุขความเจริญความเจริญ นี่คือหลักของพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านบอกว่า ท่านจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมอ้างถึงธรรมะตลอดเวลา


สรุปก็คือ
       พุทธศาสนา เป็นศาสนาที่เกิดพร้อมกับการสร้างประเทศเป็นแผ่นทองคำที่เขียนติดเมืองสุโขทัยว่า ชาติไทย ต้องประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
       ตามที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์จะน้อมถวายปวารนาพระองค์เอง เป็นพุทธมัคทายกที่ยิ่งใหญ่ เพื่ออุปการะอุปถัมภ์ ที่จะดูแลความสุขความปลอดภัยและความมั่นคงแก่ชาติบ้านเมือง
        เราต้องปกป้องขันธสีมานี้ ภิกษุ สามเณรทุกคน และชาวบ้าน ให้มีความสุขความเจริญความเจริญ นี่คือหลักของพุทธศาสนา
คลิปเสียงFB พิทักษ์หลวงพ่อด้วยชีวิต https://www.facebook.com/protectpapa
---------------------------------------------------------------------------------

ประวัติ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

       Ph.D in leadership and human behavior with specialization in urban development , Alliant International university, CA,USA, professor from School school of public administration , NI DA, and former vice president of the Senate


ประวัติเพิ่มเติมของอาจารย์

http://strikerforpapa.blogspot.com/2016/06/blog-post_8.html

11 ความคิดเห็น:

 1. ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ที่เป็นหนึ่งจุดยืนเพื่อความถูกต้องและต้องการดำรงค์พระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ที่เป็นหนึ่งจุดยืนเพื่อความถูกต้องและต้องการดำรงค์พระพุทธศาสนาค่ะ

  ตอบลบ
 3. ท่านตีความได้ชัดเจนมากค่ะ วิเคราะห์ให้เห็นภาพทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างลงตัว ทำให้มองเห็นภาพการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  ตอบลบ
 4. ท่านตีความได้ชัดเจนมากค่ะ วิเคราะห์ให้เห็นภาพทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างลงตัว ทำให้มองเห็นภาพการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  ตอบลบ
 5. สาธุ อนุโมทนาบุญค่ะ..ใครคิดทำลายล้างพุทธศาสนาออกไปจากชาติไทย...คิดผิดคิดใหม่นะ
  ไม่งั้น...วิญญาณปู่จะร้องไอ้ลูกหลานจัญไร..

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

   ลบ
 6. วิเคราะห์ห่วยๆ แค่อวยธรรมกลาย น่าจะวิเคราะห์ว่าขณะนี้ลัทธิธรรมกลายกำลังทำลายศาสนาพุทธเถรวาทอยู่ ลัทธิธรรมกลายเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อพระศาสนาเท่าที่เคยมีมา พวกเราชาวพุทธควรร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดมารศาสนาลัทธิธรรมกลายและอลัชชีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามหาโจรธัมมชโย

  ตอบลบ
 7. วิเคราะห์ห่วยๆ แค่อวยธรรมกลาย น่าจะวิเคราะห์ว่าขณะนี้ลัทธิธรรมกลายกำลังทำลายศาสนาพุทธเถรวาทอยู่ ลัทธิธรรมกลายเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อพระศาสนาเท่าที่เคยมีมา พวกเราชาวพุทธควรร่วมแรงร่วมใจกันกำจัดมารศาสนาลัทธิธรรมกลายและอลัชชีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมามหาโจรธัมมชโย

  ตอบลบ
 8. ชาวพุทธต้องหูตาสว่างเสียทีตื่นกันได้แล้วภัยของพระพุทธศาสนากำลังจะเอามีดมาจ่อถึงคออยู่แล้วอย่าทำเป็นทองไม่รู้ร้อนก่อนจะสายเกินแก้

  ตอบลบ
 9. เรื่องส่วนตัวต้องวางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาต้องเอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ
 10. เรื่องส่วนตัวต้องวางอุเบกขา เรื่องพระศาสนาต้องเอาอุเบกขาวาง

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น...